Công Ty Tnhh Sĩ Tấn jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
Job Type
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 21 jobs
CÔNG TY TNHH TẤN
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Củ Chi bởi công ty tnhh tấn.
 • Công ty tnhh tấn đang cần tuyển 2 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • Thực hiện theo đúng các thủ tụcvề nhân sự của công ty…
CÔNG TY TNHH TẤN
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Củ Chi bởi công ty tnhh tấn.
 • Công ty tnhh tấn đang cần tuyển 1 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • Tự tổ chức, sắp xếp và xây dựng kếhoạch để thực hiện…
CÔNG TY TNHH TẤN
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Củ Chi bởi công ty tnhh tấn.
 • Công ty tnhh tấn đang cần tuyển 2 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • Manageoverall tasks and details of given projects to…
CÔNG TY TNHH TẤN
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Củ Chi bởi công ty tnhh tấn.
 • Công ty tnhh tấn đang cần tuyển 3 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • Có làm ở công ty nội thất là ưu thế.
CÔNG TY TNHH TẤN
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Công ty TNHH Tấn đang cần tuyển 5 nhân sự với hình thức làm việc:
 • Công tác phí theo quy định hiện hành của công ty.
 • Có xe máy, đi công trình :
CÔNG TY TNHH TẤN
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Củ Chi bởi công ty tnhh tấn.
 • Công ty tnhh tấn đang cần tuyển 3 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • Công tác phí theo quy định hiện hành của công ty.
CÔNG TY TNHH TẤN
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Củ Chi bởi công ty tnhh tấn.
 • Công ty tnhh tấn đang cần tuyển 3 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • Hỗ trợ chi phí công tác theo quy định hiện hành của…
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ YUKI SEPRE 24
Hà Nội
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Yuki Sepre 24 đang cần tuyển 20 nhân sự với hình thức làm việc:
 • Giữ xe tại các bãi xe của công ty.
 • 7 - 10 Triệu Kinh nghiệm:
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ YUKI SEPRE 24
Hà Nội
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Công ty đóng BHXH, BHYT, BHTN, ...
 • Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Yuki Sepre 24 đang cần tuyển 55 nhân sự với hình thức làm việc:
 • 7 - 10 Triệu Kinh nghiệm:
CÔNG TY TNHH TẤN
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Củ Chi bởi công ty tnhh tấn .
 • Công ty tnhh tấn đang cần tuyển 1 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • 1 Năm MÔ TẢ CÔNG VIỆC.
 • Ngôn ngữ của hồ sơ:
Overall, how relevant are these jobs?