Create your CV - It only takes a few seconds

Công Ty Tnhh Parker-asun Sealing Technology việt Nam jobs

Page 1 of 6 jobs

Quản lý phòng QA, QC

CÔNG TY TNHH PARKER-ASUN SEALING TECHNOLOGY
Đồng Nai
 • CÔNG TY TNHH PARKER-ASUN SEALING TECHNOLOGY(VIỆT NAM).
 • CÔNG TY TNHH PARKER-ASUN SEALING TECHNOLOGY(VIỆT NAM) đang cần tuyển 1 nhân sự với hình thức làm việc:

Quản lý sản xuất

CÔNG TY TNHH PARKER-ASUN SEALING TECHNOLOGY
Đồng Nai
 • CÔNG TY TNHH PARKER-ASUN SEALING TECHNOLOGY(VIỆT NAM).
 • CÔNG TY TNHH PARKER-ASUN SEALING TECHNOLOGY(VIỆT NAM) đang cần tuyển 1 nhân sự với hình thức làm việc:

Nhân viên QA, QC, công nhân bộ phận QC(Nam/Nữ)

CÔNG TY TNHH PARKER-ASUN SEALING TECHNOLOGY
Đồng Nai
 • CÔNG TY TNHH PARKER-ASUN SEALING TECHNOLOGY(VIỆT NAM).
 • CÔNG TY TNHH PARKER-ASUN SEALING TECHNOLOGY(VIỆT NAM) đang cần tuyển 5 nhân sự với hình thức làm việc:

hân viên lái xe, bằng B2

CÔNG TY TNHH PARKER-ASUN SEALING TECHNOLOGY
Đồng Nai
 • CÔNG TY TNHH PARKER-ASUN SEALING TECHNOLOGY(VIỆT NAM).
 • CÔNG TY TNHH PARKER-ASUN SEALING TECHNOLOGY(VIỆT NAM) đang cần tuyển 2 nhân sự với hình thức làm việc:

Tổ trưởng, trưởng ca sản xuất

CÔNG TY TNHH PARKER-ASUN SEALING TECHNOLOGY
Đồng Nai
 • CÔNG TY TNHH PARKER-ASUN SEALING TECHNOLOGY(VIỆT NAM).
 • CÔNG TY TNHH PARKER-ASUN SEALING TECHNOLOGY(VIỆT NAM) đang cần tuyển 3 nhân sự với hình thức làm việc:

Chuyên viên hệ thống quản lý chất lượng quốc tế IATF16949(Na...

CÔNG TY TNHH PARKER-ASUN SEALING TECHNOLOGY
Đồng Nai
 • CÔNG TY TNHH PARKER-ASUN SEALING TECHNOLOGY(VIỆT NAM).
 • CÔNG TY TNHH PARKER-ASUN SEALING TECHNOLOGY(VIỆT NAM) đang cần tuyển 2 nhân sự với hình thức làm việc:
» Create your CV - It only takes a few seconds