Công Ty Tnhh Olam Việt Nam jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: Đồng Nai (undo)
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 27 jobs
 • Monitoring the food safety compliance of line staffs from entering production area;
 • Product analysis, and research & development;
 • Yêu cầu bằng cấp (tối thiểu):
 • Trung thu, Phụ nữ Việt Nam, Quốc tế phụ nữ:300,000 VND.
 • Quản lý Quy trình HR.
 • Quản lý Đồng Phục, Văn Phòng phẩm.
 • Quản lý hồ sơ nhà cung cấp.
 • Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty.
 • Thực hiện khởi động và vận hành máy hàng ngày theo kế hoạch sản xuất.
 • Yêu cầu bằng cấp (tối thiểu):
 • Manage export activities and custom clearance issues;
 • Development and improve shipment managementprocess;
 • Cooperate with Forwarders to arrange shipment;
 • Responsible for checking & controlling all documents related to expenses and payments, VAT.
 • Taking approval for expenses and payments from BOD.
 • In charge of export activities and custom clearance issues;
 • Work with Forwarder to arrange shipment;
 • Book cargo and arrange trucking if applicable;
 • Monitoring the food safety compliance of lines;
 • Carries out internal/external tests in term of raw materials/finished products/packages when necessary;
 • Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty.
 • Thực hiện khởi động và vận hành máy hàng ngày theo kế hoạch sản xuất.
 • Yêu cầu bằng cấp (tối thiểu):
 • Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty.
 • Điều phối với nhóm admin để nhận và tổng hợp dữ liệu công tính lương;
 • Yêu cầu bằng cấp (tối thiểu):
 • Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty.
 • Tham gia các khóa đào tạo và các họat động theo yêu cầu của công ty.
 • Hiệu chuẩn thiết bị đo lường.