Create your CV - It only takes a few seconds

Công Ty Tnhh Một Thành Viên Thực Phẩm Năm Mục Tiêu jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 34 jobs

Quản Lý Siêu Thị new

Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Hà Nội
 • Phổ biến và thực hiện chiến lược kinh doanh của công ty.
 • Đảm bảo các tiêu chuẩn trưng bày, vệ sinh, an toàn được thực hiện nghiêm túc và đầy đủ theo quy chuẩn…

[Amata Đồng Nai] QC Supervisor

Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Đồng Nai
 • Thiết lập các mục tiêu chất lượng, thực hiện, theo dõi các hành động để đạt mục tiêu.
 • Quản lý và giám sát chất lượng nguyên liệu, thành phẩm.

[Hà Đông] - Phó Giám Đốc Siêu Thị

Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Hà Nội
 • Phổ biến và thực hiện chiến lược kinh doanh của công ty.
 • Đảm bảo các tiêu chuẩn trưng bày, vệ sinh, an toàn được thực hiện nghiêm túc và đầy đủ theo quy chuẩn…

QC Supervisor

Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Đồng Nai
 • Thiết lập các mục tiêu chất lượng, thực hiện, theo dõi các hành động để đạt mục tiêu.
 • Quản lý và giám sát chất lượng nguyên liệu, thành phẩm.

Giám Sát QC

Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Đồng Nai
 • Thiết lập chất lượng mục tiêu, thực hiện, theo dõi các hoạt động để đạt được mục tiêu.
 • Quản lý và giám sát chất lượng nguyên liệu, thành phẩm.

[Hà Đông, Hà Nội] Store Manager (Quản Lý Siêu Thị)

Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Hà Nội
 • Phổ biến và thực hiện chiến lược kinh doanh của công ty.
 • Đảm bảo các tiêu chuẩn trưng bày, vệ sinh, an toàn được thực hiện nghiêm túc và đầy đủ theo quy chuẩn…

[Biên Hòa, Đồng Nai] - QC Suppervisor

Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Đồng Nai
 • Thiết lập các mục tiêu chất lượng, thực hiện, theo dõi các hành động để đạt mục tiêu.
 • Quản lý và giám sát chất lượng nguyên liệu, thành phẩm.

[Đồng Nai] Quản Lý Chất Lượng

Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Đồng Nai
 • Thiết lập các mục tiêu chất lượng, thực hiện, theo dõi các hành động để đạt mục tiêu.
 • Quản lý và giám sát chất lượng nguyên liệu, thành phẩm.

[Hải Phòng] Store Manager (Supermarket)

Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Hải Phòng +1 location
 • Phổ biến và thực hiện chiến lược kinh doanh của công ty.
 • Đảm bảo các tiêu chuẩn trưng bày, vệ sinh, an toàn được thực hiện nghiêm túc và đầy đủ theo quy chuẩn…

Giám Sát Bán Hàng

Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Lâm Đồng
 • Một năm có 12 ngày phép, nếu nghỉ không hết sẽ được công ty chi trả vào đầu năm sau.
 • Được tham gia du lịch hàng năm theo kế hoạch của công ty.

[ Đồng Nai] QC Supervisor

Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Đồng Nai
 • Thiết lập các mục tiêu chất lượng, thực hiện, theo dõi các hành động để đạt mục tiêu.
 • Quản lý và giám sát chất lượng nguyên liệu, thành phẩm.

[Đồng Nai] QC Supervisor (ISO/IATF)

Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Đồng Nai
 • Thiết lập các mục tiêu chất lượng, thực hiện, theo dõi các hành động để đạt mục tiêu.
 • Quản lý và giám sát chất lượng nguyên liệu, thành phẩm.

[Hà Đông, HN] - Cửa Hàng Trưởng Hệ Thống Siêu Thị (Non Food)

Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Hà Nội
 • Phổ biến và thực hiện chiến lược kinh doanh của công ty.
 • Đảm bảo các tiêu chuẩn trưng bày, vệ sinh, an toàn được thực hiện nghiêm túc và đầy đủ theo quy chuẩn…

[Hà Đông] - Phó Quản Lý Siêu Thị Nhật

Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Hà Nội
 • Phổ biến và thực hiện chiến lược kinh doanh của công ty.
 • Đảm bảo các tiêu chuẩn trưng bày, vệ sinh, an toàn được thực hiện nghiêm túc và đầy đủ theo quy chuẩn…

[Hà Nội] Cửa Hàng Trưởng (Siêu Thị)

Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Hà Nội
 • Phổ biến và thực hiện chiến lược kinh doanh của công ty.
 • Đảm bảo các tiêu chuẩn trưng bày, vệ sinh, an toàn được thực hiện nghiêm túc và đầy đủ theo quy chuẩn…

Get new jobs for this search by email