Create your CV - It only takes a few seconds

Công Ty Tnhh Hạ Tầng Và Phát Triển Khu Công Nghiệp Asg jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1 jobs

Phó Tổng Giám đốc (phụ trách đầu tư phát triển dự án) new

Công ty TNHH Hạ tầng Phát triển Khu công nghiệp...
Hà Nội
  • Ưu tiên những ứng viên đã triển khai trọn vẹn dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu, cụm công nghiệp;
  • Tìm kiếm, đánh giá đề xuất các địa điểm đầu tư các dự án…
» Create your CV - It only takes a few seconds
Get new jobs for this search by email
By creating a job alert or receiving recommended jobs, you agree to our Terms. You can change your consent settings at any time by unsubscribing or as detailed in our terms.