Công Ty Tnhh Dầu Khí Hóa Chất Pv jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 13 jobs
CÔNG TY TNHH DẦU KHÍ HÓA CHẤT PV
Phú Thọ
 • Tam Nông, Việt Trì, Phú Thọ bởi Công ty TNHH dầu khí hóa chất PV .
 • Công ty TNHH dầu khí hóa chất PV đang cần tuyển 9 người nhân sự với hình thức làm việc:
CÔNG TY TNHH DẦU KHÍ HÓA CHẤT PV - HOTTLINE 034582...
Hà Giang
 • Bắc Quang, Hoàng Su Phì, Hà Giang bởi CÔNG TY TNHH DẦU KHÍ HÓA CHẤT PV - HOTTLINE 0345829760 .
 • CÔNG TY TNHH DẦU KHÍ HÓA CHẤT PV - HOTTLINE 0345829760 đang cần…
CÔNG TY TNHH DẦU KHÍ HÓA CHẤT PV
Quảng Ninh
 • Móng Cái bởi Công ty TNHH dầu khí hóa chất PV .
 • Công ty TNHH dầu khí hóa chất PV đang cần tuyển 5 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • Ngôn ngữ của hồ sơ:
CÔNG TY TNHH DẦU KHÍ HÓA CHẤT PV
Ninh Bình
 • Kim Sơn, Yên Mô, Tam Điệp bởi Công ty TNHH dầu khí hóa chất PV .
 • Công ty TNHH dầu khí hóa chất PV đang cần tuyển 9 người nhân sự với hình thức làm việc:
CÔNG TY TNHH DẦU KHÍ HÓA CHẤT PV
Thái Nguyên
 • Đại Từ, Thái Nguyên, Sông Công bởi Công ty TNHH dầu khí hóa chất PV .
 • Công ty TNHH dầu khí hóa chất PV đang cần tuyển 9 người nhân sự với hình thức làm việc:
CÔNG TY TNHH DẦU KHÍ HÓA CHẤT PV
Thái Bình
 • Thái Bình bởi Công ty TNHH dầu khí hóa chất PV .
 • Công ty TNHH dầu khí hóa chất PV đang cần tuyển 5 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • Ngôn ngữ của hồ sơ:
CÔNG TY TNHH DẦU KHÍ HÓA CHẤT PV
Điện Biên
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Bởi Công ty TNHH dầu khí hóa chất PV .
 • Công ty TNHH dầu khí hóa chất PV đang cần tuyển 10 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • Không Yêu Cầu MÔ TẢ CÔNG VIỆC.
CÔNG TY TNHH DẦU KHÍ HÓA CHẤT PV - HOTTLINE 034582...
Lào Cai
 • Bắc Hà, Bảo Thắng, Lào Cai bởi CÔNG TY TNHH DẦU KHÍ HÓA CHẤT PV - HOTTLINE 0345829760 .
 • CÔNG TY TNHH DẦU KHÍ HÓA CHẤT PV - HOTTLINE 0345829760 đang cần tuyển 9…
CÔNG TY TNHH DẦU KHÍ HÓA CHẤT PV
Hải Dương
 • Nam Sách, Thanh Hà, Hải Dương bởi Công ty TNHH dầu khí hóa chất PV .
 • Công ty TNHH dầu khí hóa chất PV đang cần tuyển 9 người nhân sự với hình thức làm việc:
CÔNG TY TNHH DẦU KHÍ HÓA CHẤT PV
Hòa Bình
 • Hòa Bình bởi Công ty TNHH dầu khí hóa chất PV .
 • Công ty TNHH dầu khí hóa chất PV đang cần tuyển 5 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • Ngôn ngữ của hồ sơ: