Create your CV - It only takes a few seconds

Công Ty Tnhh Công Nghiệp Nghệ Năng jobs

Sort by: relevance - date
Page 4 of 62 jobs

Chuyên Gia Phát Triển Hệ Thống Cloud FPT Telecom

Viễn Thông Quốc Tế FPT
Hà Nội
 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành công nghệ thông tin.
 • Chi nhánh Công ty TNHH MTV Viễn thông Quốc tế FPT.
 • Công ty TNHH MTV Viễn thông Quốc tế FPT – Tuyển System…

FTI Hà Nội kỹ sư hệ thống với mức lương cao

Viễn Thông Quốc Tế FPT
Hà Nội
 • Chi nhánh Công ty TNHH MTV Viễn thông Quốc tế FPT.
 • Đóng gói giải pháp, đào tạo và chuyển giao công nghệ cho các bộ phận kỹ thuật liên quan trong công ty.

FPT Telecom - Nhân Viên Kinh Doanh

Viễn Thông Quốc Tế FPT
Hà Nội
 • Chi nhánh Công ty TNHH MTV Viễn thông Quốc tế FPT.
 • Công ty TNHH MTV Viễn thông Quốc tế FPT tuyển nhân viên kinh doanh dịch vụ mạng viễn thông doanh nghiệp, Ưu…

Chuyên Viên Kinh Doanh FPT HI GIO CLOUD

Viễn Thông Quốc Tế FPT
Hà Nội
 • Chi nhánh Công ty TNHH MTV Viễn thông Quốc tế FPT.
 • Công ty Viễn thông Quốc tế FPT - Tuyển Nhân viên Kinh doanh.
 • Để phục vụ cho công việc.

FPT - Nhân Viên Kinh Doanh Dịch Vụ Bảo Mật Thông Tin Mạng

Viễn Thông Quốc Tế FPT
Hà Nội
 • Chi nhánh Công ty TNHH MTV Viễn thông Quốc tế FPT.
 • Công nghệ thông tin, Mạng máy tính, An toàn thông tin, Kinh tế, Ngoại thương;
 • Để phục vụ cho công việc.

FTI Hà Nội Security Presale & System Presale lương cao

Viễn Thông Quốc Tế FPT
Hà Nội
 • Chi nhánh Công ty TNHH MTV Viễn thông Quốc tế FPT.
 • Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành công nghệ thông tin, điện tử viễn thông.
 • Cơ hội việc làm tốt tại FPT.

Nhân Viên Kinh Doanh Dịch Vụ Máy Chủ FPT Telecom

Viễn Thông Quốc Tế FPT
Hà Nội
 • Công ty TNHH Viễn thông Quốc tế FPT.
 • Dịch vụ công ty cung cấp:
 • Quản trị kinh doanh, công nghệ thông tin, điện tử viễn thông....
 • Theo công thức cụ thể;

FPT Telecom - Chuyên Viên presale Lương Cao

Viễn Thông Quốc Tế FPT
Hà Nội
 • Chi nhánh Công ty TNHH MTV Viễn thông Quốc tế FPT.
 • Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành công nghệ thông tin, điện tử viễn thông.
 • Để phục vụ cho công việc.

Nhân viên kinh doanh dịch vụ an toàn thông tin

Viễn Thông Quốc Tế FPT
Hà Nội
 • Chi nhánh Công ty TNHH MTV Viễn thông Quốc tế FPT.
 • Công nghệ thông tin, Mạng máy tính, An toàn thông tin, Kinh tế, Ngoại thương;
 • Để phục vụ cho công việc.

Nhân viên kinh doanh dịch vụ an toàn thông tin -FPT telecom

Viễn Thông Quốc Tế FPT
Hà Nội
 • Chi nhánh Công ty TNHH MTV Viễn thông Quốc tế FPT.
 • Các chế độ khen thưởng hàng tháng/ năm đối với NV xuất sắc theo quy định của Công ty.
 • Việc làm lương cao FPT.

We have removed 7 job postings very similar to those already shown. To see these additional results, you may repeat your search with the omitted job postings included.

» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email