Create your CV - It only takes a few seconds

Công Ty Tnhh Đầu Tư Ứng Dụng Sản Xuất Bao Bì Việt jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 2 jobs

Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất (Quản Lý Hàng Gia Công Ngoài) new

Công Ty TNHH Đầu Ứng Dụng Sản Xuất Bao Việt
Hưng Yên
9.000.000 VNĐ một tháng
  • Công Ty TNHH Đầu Ứng Dụng Sản Xuất Bao Việt.
  • Công Ty TNHH Đầu Ứng Dụng Sản Xuất Bao Việt.
  • Sản xuất / Vận hành sản xuất.
  • Mô tả chi tiết công việc.

Nhân Viên QC (CS/Chăm Sóc Khách Hàng-ISO) new

Công Ty TNHH Đầu Ứng Dụng Sản Xuất Bao Việt
Hưng Yên
9.000.000 VNĐ một tháng
  • Công Ty TNHH Đầu Ứng Dụng Sản Xuất Bao Việt.
  • Công Ty TNHH Đầu Ứng Dụng Sản Xuất Bao Việt.
  • Các ứng viên quan tâm vui lòng nộp hồ sơ trực tuyến, qua…
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email