Create your CV - It only takes a few seconds

Công Ty Tnhh Đầu Tư Ứng Dụng Sản Xuất Bao Bì Việt jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1 jobs

Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất (Quản Lý Hàng Gia Công Ngoài) new

Công Ty TNHH Đầu Ứng Dụng Sản Xuất Bao Việt
Hưng Yên
9.000.000 VNĐ một tháng
  • Công Ty TNHH Đầu Ứng Dụng Sản Xuất Bao Việt.
  • Công Ty TNHH Đầu Ứng Dụng Sản Xuất Bao Việt.
  • Sản xuất / Vận hành sản xuất.
  • Mô tả chi tiết công việc.
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email