Create your CV - It only takes a few seconds

Công Ty Thiết Bị Công Nghệ Trọng Tín jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 5 jobs

Quản Lý Kỹ Thuật new

Công Ty TNHH H.A.V.A.S
Đồng Nai
  • Tư vấn về việc đầu tư, thay đổi, cải tiến máy móc thiết bị, nhằm nâng cao năng suất lao động đi đôi với tăng chất lượng sản phẩm và uy tín công ty.

Android Fresher

Hà Nội
  • Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ mới vào công việc.
  • Môi trường làm việc toàn cầu, văn hóa đa quốc gia, tôn trọng phát triển cá nhân, công bằng và luôn khuyến…

React Native Fresher

Hà Nội
  • Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ mới vào công việc.
  • Môi trường làm việc toàn cầu, văn hóa đa quốc gia, tôn trọng phát triển cá nhân, công bằng và luôn khuyến…

[Admicro HN] Chuyên viên marketing nội bộ (Content) new

Admicro
Hà Nội
  • Được cung cấp các trang thiết bị hiện đại cần thiết để nâng cao hiệu quả làm việc.
  • Xây dựng quan hệ trong nội bộ, với các phòng ban khác và với các đơn vị bên…

Trưởng Nhóm Kinh Doanh new

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM MOOLA
Hà Nội
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một năm
  • Môi trường làm việc toàn cầu, văn hóa đa quốc gia, tôn trọng phát triển cá nhân, công bằng và luôn khuyến khích sáng tạo để tạo nên những giá trị “awesome” cho…
» Create your CV - It only takes a few seconds
Overall, how relevant are these jobs?

Get new jobs for this search by email