Create your CV - It only takes a few seconds

Công Ty Tư Vấn Quản Lý Xây Dựng Delta jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 13 jobs

vấn giám sát viên xây dựng & mep

Công Ty Vấn Quản Xây Dựng Delta
Thành phố Hồ Chí Minh
 • CÔNG TY VẤN QUẢN XÂY DỰNG DELTA.
 • vấn Quản Xây dựng - vấn Giám sát Thi công Xây dựng.
 • Công Ty Tnhh Vấn Quản Xây Dựng Delta - Văn phòng CN…

vấn giám sát viên trắc đạc

Công Ty Vấn Quản Xây Dựng Delta
Thành phố Hồ Chí Minh
 • CÔNG TY VẤN QUẢN XÂY DỰNG DELTA.
 • vấn Quản Xây dựng - vấn Giám sát Thi công Xây dựng.
 • Công Ty Tnhh Vấn Quản Xây Dựng Delta - Văn phòng CN…

vấn giám sát trưởng

Công Ty Vấn Quản Xây Dựng Delta
Thành phố Hồ Chí Minh
 • CÔNG TY VẤN QUẢN XÂY DỰNG DELTA.
 • vấn Quản Xây dựng - vấn Giám sát Thi công Xây dựng.
 • Công Ty Tnhh Vấn Quản Xây Dựng Delta - Văn phòng CN…

Kỹ sư kinh tế xây dựng

Công Ty Vấn Quản Xây Dựng Delta
Thành phố Hồ Chí Minh
 • CÔNG TY VẤN QUẢN XÂY DỰNG DELTA.
 • Công Ty Vấn Quản Xây Dựng Delta.
 • vấn Quản Xây dựng - vấn Giám sát Thi công Xây dựng.
 • vấn Quản Dự Án.

vấn giám sát pccc

Công Ty Vấn Quản Xây Dựng Delta
Thành phố Hồ Chí Minh
 • CÔNG TY VẤN QUẢN XÂY DỰNG DELTA.
 • vấn Quản Xây dựng - vấn Giám sát Thi công Xây dựng.
 • Công Ty Tnhh Vấn Quản Xây Dựng Delta - Văn phòng CN…

Quản thiết kế ban tvqlda

Công Ty Vấn Quản Xây Dựng Delta
Thành phố Hồ Chí Minh
 • CÔNG TY VẤN QUẢN XÂY DỰNG DELTA.
 • vấn Quản Xây dựng - vấn Giám sát Thi công Xây dựng.
 • Công Ty Tnhh Vấn Quản Xây Dựng Delta - Văn phòng CN…

Kỹ Sư Thiết Bị Tự Động Hóa

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TỰ ĐỘNG E.T.E.C
Thành phố Hồ Chí Minh
12.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
 • Lập kế hoạch tìm kiếm khách hàng, tổ chức triển khai – quản và chịu trách nhiệm các dự án liên quan đến Delta Scada –– Motion control -Robot – Vision Sensor…

Chuyên viên bốc tách khối lượng

Công Ty TNHH Philippe Pierga Design
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000 VNĐ một giờ
 • Lập, thẩm tra tổng mức đầu của dự án đầu xây dựng công trình.
 • Đánh giá hiệu quả của dự án đầu xây dựng công trình.
 • CÔNG TY TNHH PHILIPPE PIERGA DESIGN.

Kỹ Sư Kinh Doanh Thiết Bị Tự Động Hóa

Nhà Tuyển Dụng
Thành phố Hồ Chí Minh
8.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
 • Khảo sát máy, vấn khách hàng, báo giá, lắp đặt thiết bị, giao hàng, thu tiền, xử sự cố, xử than phiền của khách hàng, các công việc khác liên quan đến…

Giám đốc dự án

Công Ty Vấn Quản Xây Dựng Delta
Thành phố Hồ Chí Minh
 • CÔNG TY VẤN QUẢN XÂY DỰNG DELTA.
 • vấn Quản Xây dựng - vấn Giám sát Thi công Xây dựng.
 • Công Ty Tnhh Vấn Quản Xây Dựng Delta - Văn phòng CN…

Thư ký dự án

Công Ty Vấn Quản Xây Dựng Delta
Thành phố Hồ Chí Minh
 • CÔNG TY VẤN QUẢN XÂY DỰNG DELTA.
 • vấn Quản Xây dựng - vấn Giám sát Thi công Xây dựng.
 • Công Ty Tnhh Vấn Quản Xây Dựng Delta - Văn phòng CN…

NHÂN VIÊN QS.QA.QC

Công Ty TNHH Xử Chất Thải Công Nghiệp Và Vấn...
Thành phố Hồ Chí Minh
13.000.000 VNĐ một năm
 • Công Ty TNHH Xử Chất Thải Công Nghiệp Và Vấn Môi Trường Văn Lang.
 • Công Ty TNHH Xử Chất Thải Công Nghiệp Và Vấn Môi Trường Văn Lang.

Kiến trúc sư

Công Ty Vấn Quản Xây Dựng Delta
Thành phố Hồ Chí Minh
 • CÔNG TY VẤN QUẢN XÂY DỰNG DELTA.
 • vấn Quản Xây dựng - vấn Giám sát Thi công Xây dựng.
 • Công Ty Tnhh Vấn Quản Xây Dựng Delta - Văn phòng CN…
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email