Create your CV - It only takes a few seconds

Công Ty Sữa jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 13 jobs

TƯ VẤN BÁN HÀNG OTO VINFAST

Thành phố Hồ Chí Minh +3 locations
5.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Tham gia đầy đủ các khóa đào tạo theo yêu cầu của công ty.
 • Thực hiện quy trình bán hàng theo quy trình tiêu chuẩn của công ty.
 • Không có tiền án tiền sự.

KỸ THUẬT VIÊN Ô TÔ VINFAST

7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Tham gia đầy đủ các khóa đào tạo theo yêu cầu của công ty.
 • Thực hiện quy trình bán hàng theo quy trình tiêu chuẩn của công ty.
 • Không có tiền án tiền sự.

KỸ THUẬT VIÊN XE Ô TÔ VINFAST TUYÊN QUANG

Tuyên Quang
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
Easily applyUrgently hiring
 • Tham gia đầy đủ các khóa đào tạo theo yêu cầu của công ty.
 • Thực hiện quy trình bán hàng theo quy trình tiêu chuẩn của công ty.
 • Không có tiền án tiền sự.

CỐ VẤN DỊCH VỤ XE Ô TÔ VINFAST YÊN BÁI

Yên Bái
11.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Tham gia đầy đủ các khóa đào tạo theo yêu cầu của công ty.
 • Thực hiện quy trình bán hàng theo quy trình tiêu chuẩn của công ty.
 • Không có tiền án tiền sự.

We have removed 9 job postings very similar to those already shown. To see these additional results, you may repeat your search with the omitted job postings included.

» Create your CV - It only takes a few seconds