Create your CV - It only takes a few seconds

Công Ty Sản Xuất Thức Ăn Chăn Nuôi jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 15 jobs

Nhân Viên Kinh Doanh Nguyên Liệu Thuốc Thú Y - Thức Ăn Chăn...

CÔNG TY TNHH KIẾN VƯƠNG
Thành phố Hồ Chí Minh
13.000.000 VNĐ một tháng
 • Có mối quan hệ tốt với khách hàng, nhà cung cấp, các công ty sản xuất/thương mại trong lĩnh vực sản xuất thuốc thú y & thức ăn chăn nuôi.
 • Ngôn ngữ của hồ sơ:

Bác Sỹ Thú Y (Phụ trách kinh doanh mảng nguyên liệu Thuốc Th...

CÔNG TY TNHH KIẾN VƯƠNG
Thành phố Hồ Chí Minh
13.000.000 VNĐ một tháng
 • Có mối quan hệ tốt với khách hàng, nhà cung cấp, các công ty sản xuất/thương mại trong lĩnh vực sản xuất thuốc thú y & thức ăn chăn nuôi.
 • Ngôn ngữ của hồ sơ:

Bác Sỹ Thú Y (Phụ trách kinh doanh mảng nguyên liệu Thuốc Th...

CÔNG TY TNHH KIẾN VƯƠNG
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Duy trì và tạo được mối quan hệ tốt với khách hàng, các công ty sản xuất/thương mại trong lĩnh vực sản xuất thuốc thú y & thức ăn chăn nuôi.
 • Ngôn ngữ của hồ sơ:

Nhân Viên Kinh Doanh Nguyên Liệu Phụ Gia Thú Y

CÔNG TY TNHH KIẾN VƯƠNG
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Có mối quan hệ tốt với khách hàng, nhà cung cấp, các công ty sản xuất/thương mại trong lĩnh vực sản xuất thuốc thú y & thức ăn chăn nuôi.
 • Ngôn ngữ của hồ sơ:

[HCM] Nhân Viên Kinh Doanh Nguyên Liệu Phụ Gia Thuốc Thú Y

CÔNG TY TNHH KIẾN VƯƠNG
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Có mối quan hệ tốt với khách hàng, nhà cung cấp, các công ty sản xuất/thương mại trong lĩnh vực sản xuất thuốc thú y & thức ăn chăn nuôi.
 • Ngôn ngữ của hồ sơ:

Bác Sỹ Thú Y

CÔNG TY TNHH KIẾN VƯƠNG
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Duy trì và tạo được mối quan hệ tốt với khách hàng, các công ty sản xuất/thương mại trong lĩnh vực sản xuất thuốc thú y & thức ăn chăn nuôi.

Nhân Viên Kinh Doanh Nguyên Liệu Thuốc Thú Y

CÔNG TY TNHH KIẾN VƯƠNG
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Có mối quan hệ tốt với khách hàng, nhà cung cấp, các công ty sản xuất/thương mại trong lĩnh vực sản xuất thuốc thú y & thức ăn chăn nuôi.
 • Ngôn ngữ của hồ sơ:

Nhân Viên Kinh Doanh Nguyên Liệu Phụ Gia Thuốc Thú Y

CÔNG TY TNHH KIẾN VƯƠNG
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Có mối quan hệ tốt với khách hàng, nhà cung cấp, các công ty sản xuất/thương mại trong lĩnh vực sản xuất thuốc thú y & thức ăn chăn nuôi.
 • Ngôn ngữ của hồ sơ:

Nhân Viên Kinh Doanh Hóa Chất

CÔNG TY TNHH KIẾN VƯƠNG
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Cơm trưa (có đầu bếp nấu ăn tại Công ty), công tác phí/xe công tác....
 • Bán các loại nguyên liệu/phụ gia sử dụng trong các ngành Thực phẩm, Thuốc Thú Y, Thức ăn…

We have removed 6 job postings very similar to those already shown. To see these additional results, you may repeat your search with the omitted job postings included.

» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email