Create your CV - It only takes a few seconds

Công Ty Sản Xuất Thức Ăn Chăn Nuôi jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 4 jobs

Kỹ Sư Nuôi Trồng new

Công Ty CP Thủy Sản N.G Việt Nam
Cà Mau
  • Theo quy định của công ty.
  • Chịu trách nhiệm các khâu trong quá trình sản xuất trong phạm vi phân công;
  • Theo dõi và giám sát quy trình nuôi tại các ao nuôi.

KẾ TOÁN GIÁ THÀNH new

CÔNG TY SẢN XUẤT THỨC ĂN CHĂN NUÔI
Thành phố Hồ Chí Minh
12.000.000 VNĐ một tháng
  • Có kinh nghiệm làm KẾ TOÁN GIÁ THÀNH tại các công ty, nhà máy sản xuất.
  • Mình đang cần gấp một bạn KẾ TOÁN GIÁ THÀNH SẢN XUẤT làm việc tại quận Bình Thạnh.

KẾ TOÁN TỔNG HỢP new

CÔNG TY SẢN XUẤT THỨC ĂN CHĂN NUÔI
Thành phố Hồ Chí Minh
17.000.000 VNĐ một tháng
  • Có kinh nghiệm quyết toán thuế tại doanh nghiệp sản xuất.
  • Có kinh nghiệm tối thiểu 5 năm trong công ty sản xuất và kinh nghiệm tối thiểu 3 năm trong vị trí kế…

Kỹ sư điện tự động hóa new

Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam
Bắc Ninh
10.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
  • Đơn vị Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới chuyên sản xuất thức ăn chăn nuôi, con giống gia súc, gia cầm, chế biến thịt, sản xuất bao bì, đầu tư xây dựng và phát…
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email