Create your CV - It only takes a few seconds

Công Ty Greenfeed jobs

Page 2 of 12 jobs

Quẹt Thẻ Xe_Quan Sát Camera Tòa Nhà , Cao Ốc, Chung Cư

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ YUKI SEPRE 24
Hà Nội
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
  • Giữ xe tại các bãi xe của công ty.
  • Ngồi quẹt thẻ xe tại các bãi xe của công ty.
  • Khu công nghiệp Đồng Văn, Duy tiên, Hà Nam, Greenfeed Hà Nam:

Nhân Viên Bảo Vệ Chung Cư, Tòa Nhà, Nhà Máy, Siêu Thị

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ YUKI SEPRE 24
Hà Nội
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
  • Công ty đóng BHXH, BHYT, BHTN, ...
  • Giữ xe tại các bãi xe của công ty.
  • Ngồi quẹt thẻ xe tại các bãi xe của công ty.
  • 7 - 10 Triệu Kinh nghiệm:
» Create your CV - It only takes a few seconds