Create your CV - It only takes a few seconds

Công Ty Cpn J&T Express Chi Nhánh Tây Nguyên jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 7 jobs

TUYỂN DỤNG ADMIN HÀNH CHÍNH TẠI BUÔN MA THUỘT

Công ty CPN J&T Express - Chi nhánh Tây Nguyên
Buôn Ma Thuột
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • Chi tiết công việc sẽ thảo luận trong quá trình phỏng vấn.
 • J&T Express tuyển dụng vị trí ADMIN HÀNH CHÍNH làm việc tại Buôn Ma Thuột như sau:

[BUÔN ĐÔN] - TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN GIAO DỊCH BƯU CỤC HUYỆN BU...

Công ty CPN J&T Express - Chi nhánh Tây Nguyên
Buôn Ma Thuột
 • Chi tiết công việc trao đổi phỏng vấn trực tiếp.
 • Chịu trách nhiệm về thu tiền hộ của nhân viên giao hàng hàng ngày, báo cáo tiền cho Kế toán Công ty.

[BMT] - TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN ĐÓNG GÓI, CHỐT ĐƠN, LÊN ĐƠN

Công ty CPN J&T Express - Chi nhánh Tây Nguyên
Buôn Ma Thuột
3.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • Chi tiết trao đổi phỏng vấn.
 • Năng động, có tinh thần trách nhiệm trong công việc.
 • Đóng gói hàng hóa và lên vận đơn hàng hóa.
 • Hỗ trợ Shop chốt đơn hàng.

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN GIAO DỊCH BƯU CỤC GIA NGHĨA VÀ TUY ĐỨC

Công ty CPN J&T Express - Chi nhánh Tây Nguyên
Gia Nghĩa
4.500.000 - VNĐ5.000.000 VNĐ một tháng
 • Chi tiết công việc trao đổi phỏng vấn trực tiếp.
 • Chịu trách nhiệm về thu tiền hộ của nhân viên giao hàng hàng ngày, báo cáo tiền cho Kế toán Công ty.

[BUÔN MA THUỘT] - TUYỂN DỤNG TRƯỞNG BƯU CỤC new

Công ty CPN J&T Express - Chi nhánh Tây Nguyên
Buôn Ma Thuột
 • \_ Có tinh thần trách nhiệm trong công việc, cầu tiến.
 • \_ Thực hiên các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp trên.
 • \_ Có kinh nghiệm về Sale là một lợi thế.

[CƯ MGAR] - TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN GIAO DỊCH BƯU CỤC

Công ty CPN J&T Express - Chi nhánh Tây Nguyên
Buôn Ma Thuột
4.000.000 - VNĐ5.000.000 VNĐ một tháng
 • Chi tiết công việc trao đổi phỏng vấn trực tiếp.
 • Chịu trách nhiệm về thu tiền hộ của nhân viên giao hàng hàng ngày, báo cáo tiền cho Kế toán Công ty.

[CƯ JUT] - TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN GIAO DỊCH BƯU CỤC

Công ty CPN J&T Express - Chi nhánh Tây Nguyên
Cư Jút
 • Chi tiết công việc trao đổi phỏng vấn trực tiếp.
 • Chịu trách nhiệm về thu tiền hộ của nhân viên giao hàng hàng ngày, báo cáo tiền cho Kế toán Công ty.
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email