Create your CV - It only takes a few seconds

Công Ty Cp Tập Đoàn Xây Dựng Và Phát Triển Nhà Vicoland Vicoland Group jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1 jobs

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC – ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN NHÀ VIC...
Ðà Nẵng
  • CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN NHÀ VICOLAND - VICOLAND GROUP.
  • Chuyên ngành Xây dựng dân dụng công nghiệp, Quản lý xây dựng, Kiến trúc.
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email