Filter results by:
Sort by: relevance - date
Create your CV - It only takes a few seconds

Công Ty Cp Công Nghệ Mạng Viễn Thông C-link jobs

Page 1 of 2 jobs
Công Ty CP Công Nghệ Mạng Viễn Thông C-Link
Hà Nội
  • Được đề nghị tuyển dụng, thuyên chuyển, nâng cấp bậc, khen thưởng, kỷ luật kế toán viên, thủ kho, thủ quỹ của Công ty theo qui chế lao động và lương của Công ty…
Công Ty CP Công Nghệ Mạng Viễn Thông C-Link
Hà Nội
  • Ưu tiên Có hiểu biết cơ bản về Công nghệ thông tin, Hệ thống viễn thông, Công nghệ mới, Hệ thống điện thông minh….
  • Nghiên cứu phân tích thị trường và đối thủ.
» Create your CV - It only takes a few seconds