Create your CV - It only takes a few seconds

Công Ty Cổ Phần Y Tế Việt jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 32 jobs

Trình Dược Viên ETC Khu Vực Đà Nẵng

Công ty Cổ Phần Dược phẩm MediBest
Ðà Nẵng
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Công ty Cổ Phần Dược phẩm MediBest.
 • Giới thiệu và bán sản phẩm tới các nhà thuốc,Trung tâm y tế, Bệnh viện, phòng khám.
 • Mô tả chi tiết công việc.

Trình Dược Viên ETC Khu Vực An Giang

Công ty Cổ Phần Dược phẩm MediBest
An Giang
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Công ty Cổ Phần Dược phẩm MediBest.
 • Giới thiệu và bán sản phẩm tới các nhà thuốc,Trung tâm y tế, Bệnh viện, phòng khám.
 • Mô tả chi tiết công việc.

Trình Dược Viên ETC Khu Vực Sóc Trăng

Công ty Cổ Phần Dược phẩm MediBest
Sóc Trăng +15 locations
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Công ty Cổ Phần Dược phẩm MediBest.
 • Giới thiệu và bán sản phẩm tới các nhà thuốc,Trung tâm y tế, Bệnh viện, phòng khám.
 • Mô tả chi tiết công việc.

Trình Dược Viên ETC Khu Vực Quảng Nam

Công ty Cổ Phần Dược phẩm MediBest
Quảng Nam
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Công ty Cổ Phần Dược phẩm MediBest.
 • Giới thiệu và bán sản phẩm tới các nhà thuốc,Trung tâm y tế, Bệnh viện, phòng khám.
 • Mô tả chi tiết công việc.

Trình Dược Viên ETC Khu Vực Khánh Hoà

Công ty Cổ Phần Dược phẩm MediBest
Khánh Hòa
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Công ty Cổ Phần Dược phẩm MediBest.
 • Giới thiệu và bán sản phẩm tới các nhà thuốc,Trung tâm y tế, Bệnh viện, phòng khám.
 • Mô tả chi tiết công việc.

Trình Dược Viên ETC Khu Vực Ninh Thuận

Công ty Cổ Phần Dược phẩm MediBest
Ninh Thuận
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Công ty Cổ Phần Dược phẩm MediBest.
 • Giới thiệu và bán sản phẩm tới các nhà thuốc,Trung tâm y tế, Bệnh viện, phòng khám.
 • Mô tả chi tiết công việc.

Trình Dược Viên ETC Khu Vực Bình Định

Công ty Cổ Phần Dược phẩm MediBest
Bình Định
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Công ty Cổ Phần Dược phẩm MediBest.
 • Giới thiệu và bán sản phẩm tới các nhà thuốc,Trung tâm y tế, Bệnh viện, phòng khám.
 • Mô tả chi tiết công việc.

Trình Dược Viên ETC Khu Vực Phú Yên

Công ty Cổ Phần Dược phẩm MediBest
Phú Yên
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Công ty Cổ Phần Dược phẩm MediBest.
 • Giới thiệu và bán sản phẩm tới các nhà thuốc,Trung tâm y tế, Bệnh viện, phòng khám.
 • Mô tả chi tiết công việc.

Trình Dược Viên ETC Khu Vực Quảng Ninh

Công ty Cổ Phần Dược phẩm MediBest
Quảng Ninh
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Công ty Cổ Phần Dược phẩm MediBest.
 • Giới thiệu và bán sản phẩm tới các nhà thuốc,Trung tâm y tế, Bệnh viện, phòng khám.
 • Mô tả chi tiết công việc.

Trình Dược Viên ETC Khu Vực Kiên Giang

Công ty Cổ Phần Dược phẩm MediBest
Kiên Giang
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Công ty Cổ Phần Dược phẩm MediBest.
 • Giới thiệu và bán sản phẩm tới các nhà thuốc,Trung tâm y tế, Bệnh viện, phòng khám.
 • Mô tả chi tiết công việc.

Trình Dược Viên ETC Khu Vực Đồng Tháp

Công ty Cổ Phần Dược phẩm MediBest
Đồng Tháp
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Công ty Cổ Phần Dược phẩm MediBest.
 • Giới thiệu và bán sản phẩm tới các nhà thuốc,Trung tâm y tế, Bệnh viện, phòng khám.
 • Mô tả chi tiết công việc.

Trình Dược Viên ETC Khu Vực Bình Thuận

Công ty Cổ Phần Dược phẩm MediBest
Bình Thuận
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Công ty Cổ Phần Dược phẩm MediBest.
 • Giới thiệu và bán sản phẩm tới các nhà thuốc,Trung tâm y tế, Bệnh viện, phòng khám.
 • Mô tả chi tiết công việc.

Trình Dược Viên ETC Khu Vực Thừa Thiên-Huế

Công ty Cổ Phần Dược phẩm MediBest
Thừa Thiên - Huế
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Công ty Cổ Phần Dược phẩm MediBest.
 • Giới thiệu và bán sản phẩm tới các nhà thuốc,Trung tâm y tế, Bệnh viện, phòng khám.
 • Mô tả chi tiết công việc.

Trình Dược Viên ETC Khu Vực Điện Biên

Công ty Cổ Phần Dược phẩm MediBest
Điện Biên
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Công ty Cổ Phần Dược phẩm MediBest.
 • Giới thiệu và bán sản phẩm tới các nhà thuốc,Trung tâm y tế, Bệnh viện, phòng khám.
 • Mô tả chi tiết công việc.

Trình Dược Viên ETC

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MEDIBEST
Thanh Hóa
 • Website tuyển dụng 123job.vn nền tảng giúp bạn tìm việc làm, review công ty số 1 Việt Nam.
 • Giới thiệu và bán sản phẩm tới các nhà thuốc,Trung tâm y tế, Bệnh…

Get new jobs for this search by email