Create your CV - It only takes a few seconds

Công Ty Cổ Phần Y Tế Việt jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 20 jobs

Trình Dược Viên - Quảng Nam

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vshine
Quảng Nam
15.000.000 VNĐ một năm
 • Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vshine.
 • Chăm sóc sức khỏe / Y tế.
 • Hoàn thành chỉ tiêu của công ty đưa ra và chủ động mở rộng mạng lưới bán hàng.

Trình Dược Viên - Đăk Lăk

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vshine
Đắk Lắk
15.000.000 VNĐ một năm
 • Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vshine.
 • Chăm sóc sức khỏe / Y tế.
 • Hoàn thành chỉ tiêu của công ty đưa ra và chủ động mở rộng mạng lưới bán hàng.

Trình Dược Viên - Tiền Giang

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vshine
Tiền Giang
15.000.000 VNĐ một năm
 • Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vshine.
 • Chăm sóc sức khỏe / Y tế.
 • Hoàn thành chỉ tiêu của công ty đưa ra và chủ động mở rộng mạng lưới bán hàng.

Trình Dược Viên - Kiên Giang

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vshine
Kiên Giang
15.000.000 VNĐ một năm
 • Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vshine.
 • Chăm sóc sức khỏe / Y tế.
 • Hoàn thành chỉ tiêu của công ty đưa ra và chủ động mở rộng mạng lưới bán hàng.

Trình Dược Viên - Hậu Giang

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vshine
Hậu Giang
15.000.000 VNĐ một năm
 • Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vshine.
 • Chăm sóc sức khỏe / Y tế.
 • Hoàn thành chỉ tiêu của công ty đưa ra và chủ động mở rộng mạng lưới bán hàng.

Trình Dược Viên - An Giang

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vshine
An Giang
15.000.000 VNĐ một năm
 • Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vshine.
 • Chăm sóc sức khỏe / Y tế.
 • Hoàn thành chỉ tiêu của công ty đưa ra và chủ động mở rộng mạng lưới bán hàng.

Trình Dược Viên - Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vshine
Hà Nội +7 locations
15.000.000 VNĐ một tháng
 • Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vshine.
 • Chăm sóc sức khỏe / Y tế.
 • Hoàn thành chỉ tiêu của công ty đưa ra và chủ động mở rộng mạng lưới bán hàng.

Trình Dược Viên - Đồng Tháp

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vshine
Đồng Tháp
15.000.000 VNĐ một năm
 • Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vshine.
 • Chăm sóc sức khỏe / Y tế.
 • Hoàn thành chỉ tiêu của công ty đưa ra và chủ động mở rộng mạng lưới bán hàng.

Trình Dược Viên - HCM

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vshine
Thành phố Hồ Chí Minh
15.000.000 VNĐ một năm
 • Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vshine.
 • Chăm sóc sức khỏe / Y tế.
 • Hoàn thành chỉ tiêu của công ty đưa ra và chủ động mở rộng mạng lưới bán hàng.

Trình Dược Viên - Gia Lai

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vshine
Gia Lai
15.000.000 VNĐ một năm
 • Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vshine.
 • Chăm sóc sức khỏe / Y tế.
 • Hoàn thành chỉ tiêu của công ty đưa ra và chủ động mở rộng mạng lưới bán hàng.

Trình Dược Viên - Quảng Ninh

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vshine
Quảng Ninh
15.000.000 VNĐ một năm
 • Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vshine.
 • Chăm sóc sức khỏe / Y tế.
 • Hoàn thành chỉ tiêu của công ty đưa ra và chủ động mở rộng mạng lưới bán hàng.

Trình Dược Viên - Cần Thơ

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vshine
Cần Thơ
15.000.000 VNĐ một năm
 • Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vshine.
 • Chăm sóc sức khỏe / Y tế.
 • Hoàn thành chỉ tiêu của công ty đưa ra và chủ động mở rộng mạng lưới bán hàng.

Trình Dược Viên - Long An

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vshine
Long An
15.000.000 VNĐ một năm
 • Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vshine.
 • Chăm sóc sức khỏe / Y tế.
 • Hoàn thành chỉ tiêu của công ty đưa ra và chủ động mở rộng mạng lưới bán hàng.

We have removed 7 job postings very similar to those already shown. To see these additional results, you may repeat your search with the omitted job postings included.

» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email