Create your CV - It only takes a few seconds

Công Ty Cổ Phần Y Tế Việt jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1 jobs

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng Viettel Thái Nguyên Làm Việc T... new

3.000.000 - VNĐ5.000.000 VNĐ một tháng
  • 5.000.000 - 7.000.000 (Dựa trên hiệu quả công viêc thực tế).
  • Được hưởng các chế độ đài thọ khác của công ty:
  • Bản sao CMT photo công chứng.
» Create your CV - It only takes a few seconds
Overall, how relevant are these jobs?

Get new jobs for this search by email