Create your CV - It only takes a few seconds

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Maven jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 65 jobs

Thực Tập Sinh Thiết Kế ( Kiến trúc, Nội Thất)

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG MAVEN
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Tham gia các chương trình mini game giữa các thành viên trong công ty.
 • Website tuyển dụng 123job.vn nền tảng giúp bạn tìm việc làm, review công ty số 1 Việt Nam…

TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG MAVEN
Thành phố Hồ Chí Minh
 • CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG MAVEN đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC trong ngành Thư ký / Hành chánh được…

Mobile Developer

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG MAVEN
Thành phố Hồ Chí Minh
 • CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG MAVEN đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Mobile Developer trong ngành CNTT - Phần mềm được…

Front - End Developer

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG MAVEN
Thành phố Hồ Chí Minh
 • CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG MAVEN đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Front - End Developer trong ngành CNTT - Phần mềm được…

Nhân Viên Thiết Kế Đồ Họa (Graphic Designer Intership)

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG MAVEN
Thành phố Hồ Chí Minh
3.000.000 VNĐ một tháng
 • Công ty chi trả 100% lương Net và thuế TNCN cho người lao động.
 • Được tham gia các hoạt động tập thể mà công ty tài trợ như:
 • Thiết kế các ấn phẩm Marketing:

Creative Graphic Designer

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG MAVEN
Thành phố Hồ Chí Minh
11.000.000 VNĐ một tháng
 • CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG MAVEN đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Creative Graphic Designer trong ngành Nghệ thuật /…

Graphic Designer

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG MAVEN
Thành phố Hồ Chí Minh
9.000.000 VNĐ một tháng
 • CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG MAVEN đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Graphic Designer trong ngành Nghệ thuật / Thiết kế /…

Software Engineer

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG MAVEN
Thành phố Hồ Chí Minh
 • CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG MAVEN đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Tham gia xây dựng hệ thống phần mềm công ty.
 • Tối ưu hóa phần mềm.

ASP.NET - Front End Developer

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG MAVEN
Thành phố Hồ Chí Minh
18.000.000 VNĐ một tháng
 • Tham gia xây dựng hệ thống phần mềm công ty.
 • Viết phần mềm cho công ty theo nền tảng .Net, .Net Core, ASP.Net - MVC, C#.
 • Tối ưu hóa phần mềm.

Programmer

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG MAVEN
Thành phố Hồ Chí Minh
 • CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG MAVEN đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Tham gia xây dựng hệ thống phần mềm công ty.
 • Tối ưu hóa phần mềm.

Nhân Viên Lập Trình ASP.NET - FrontEnd

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG MAVEN
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tham gia xây dựng hệ thống phần mềm công ty.
 • Viết phần mềm cho công ty theo nền tảng .Net, .Net Core, ASP.Net - MVC, C#.
 • Tối ưu hóa phần mềm.

Nhân Viên Kinh Doanh Dự Án

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG MAVEN
Thành phố Hồ Chí Minh
 • CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG MAVEN đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • 12 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Nhân Viên Kinh Doanh Dự Án trong ngành…

Nhân Viên Thiết Kế Ui / Ux

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG MAVEN
Thành phố Hồ Chí Minh
 • CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG MAVEN đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Nhân Viên Thiết Kế Ui / Ux trong ngành Nghệ thuật /…

Nhân Viên Thiết Kế Nội Thất

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG MAVEN
Thành phố Hồ Chí Minh
8.000.000 VNĐ một tháng
 • CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG MAVEN đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • 23 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Nhân Viên Thiết Kế Nội Thất trong ngành…

Java Developer

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN NGUYÊN
Thành phố Hồ Chí Minh
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
 • Xây dựng tài liệu kỹ thuật cho dự án.
 • Biết sử dụng công cụ phát triển build / deploy Maven.
 • Website tuyển dụng 123job.vn nền tảng giúp bạn tìm việc làm, review…

Get new jobs for this search by email