Create your CV - It only takes a few seconds
Page 3 of 66 jobs
Thành phố Hồ Chí Minh
6.000.000 - VNĐ8.000.000 VNĐ một tháng
 • Công Ty Cổ Phần Viện Máy Tính Việt Nam.
 • Công Ty Cổ Phần Viện Máy Tính Việt Nam:
 • Laptop, Tablet, Smartphone, Storage tại Việt Nam.
 • Mô tả về công việc.
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 - VNĐ9.000.000 VNĐ một tháng
 • Công Ty Cổ Phần Viện Máy Tính Việt Nam.
 • Công Ty Cổ Phần Viện Máy Tính Việt Nam:
 • Dùng các skill social merketing để nhiều người biết đến Viện Máy Tính.
Thành phố Hồ Chí Minh
6.000.000 - VNĐ8.000.000 VNĐ một tháng
 • Công Ty Cổ Phần Viện Máy Tính Việt Nam.
 • Công Ty Cổ Phần Viện Máy Tính Việt Nam:
 • Laptop, Tablet, Smartphone, Storage tại Việt Nam.
 • Mô tả về công việc.
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 - VNĐ9.000.000 VNĐ một tháng
 • Công Ty Cổ Phần Viện Máy Tính Việt Nam.
 • Công Ty Cổ Phần Viện Máy Tính Việt Nam:
 • Dùng các skill social marketing để nhiều người biết đến Viện Máy Tính.
Công Ty Cổ Phần The One Việt Nam
Hà Nội
7.000 VNĐ một giờ
 • CÔNG TY CỔ PHẦN THE ONE VIỆT NAM.
 • CÔNG TY CỔ PHẦN THE ONE VIỆT NAM Đại diện thương mại tại Việt Nam của Hãng Máy Giặt công nghiệp HS CLEAN TECH KOREA cung cấp…
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN MÁY TÍNH VIỆT NAM
Hà Nội
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Công Ty Cổ Phần Viện Máy Tính Việt Nam đang cần tuyển 3 nhân sự với hình thức làm việc:
 • 5 phút trước # Bạn đang xem tin việc làm Hành Chính Nhân Sự trong ngành…
Nhà Tuyển Dụng Song Nam
Hà Nội
6.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SONG NAM.
 • Công tymáy tính phòng riêng máy lạnh cho anh em kinh doanh nghỉ trưa hoặc làm việc nhóm với nhau.
 • Việc làm mới cập nhật:
 • Công ty có đầy đủ các tổ chức:
 • Theo quy trình, công thức, quy cách và tiêu chuẩn chất lượng của công ty;
 • Nộp hồ sơ trực tiếp tại Lễ tân Công ty:
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ VIỆT ÚC
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Quốc Tế Việt Úc đang cần tuyển 2 nhân sự với hình thức làm việc:
 • Gò Vấp trong ngành Điện/Điện tử/Điện lạnh, Giáo dục/Đào tạo/Thư viện,…
 • Đào tạo nhân viên mới, đủ năng lực theo tiêu chí của công ty.
 • Công Ty CP Dược Phẩm Pharmacity đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc: