Create your CV - It only takes a few seconds

Công Ty Cổ Phần Vccorp Khối Nội Dung jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 23 jobs

Biên Tập Viên Thế Giới

CÔNG TY CỔ PHẦN VCCORP - KHỐI NỘI DUNG
Hà Nội
21.000.000 VNĐ một tháng
 • Bởi CÔNG TY CỔ PHẦN VCCORP - KHỐI NỘI DUNG.
 • CÔNG TY CỔ PHẦN VCCORP - KHỐI NỘI DUNG đang cần tuyển không giới hạn nhân sự với hình thức làm việc:

Nhân Viên Check Soát Nhuận Bút

CÔNG TY CỔ PHẦN VCCORP - KHỐI NỘI DUNG
Hà Nội
10.000.000 VNĐ một tháng
 • Bởi CÔNG TY CỔ PHẦN VCCORP - KHỐI NỘI DUNG.
 • CÔNG TY CỔ PHẦN VCCORP - KHỐI NỘI DUNG đang cần tuyển 1 người nhân sự với hình thức làm việc:

Nhân Viên Quay Phim

CÔNG TY CỔ PHẦN VCCORP - KHỐI NỘI DUNG
Hà Nội
10.000.000 VNĐ một tháng
 • Bởi CÔNG TY CỔ PHẦN VCCORP - KHỐI NỘI DUNG.
 • CÔNG TY CỔ PHẦN VCCORP - KHỐI NỘI DUNG đang cần tuyển không giới hạn nhân sự với hình thức làm việc:

Trợ Lý Giám Đốc

CÔNG TY CỔ PHẦN VCCORP - KHỐI NỘI DUNG
Hà Nội
7.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Bởi CÔNG TY CỔ PHẦN VCCORP - KHỐI NỘI DUNG.
 • CÔNG TY CỔ PHẦN VCCORP - KHỐI NỘI DUNG đang cần tuyển 1 người nhân sự với hình thức làm việc:

Phóng viên News

CÔNG TY CỔ PHẦN VCCORP - KHỐI NỘI DUNG
Hà Nội
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Bởi CÔNG TY CỔ PHẦN VCCORP - KHỐI NỘI DUNG.
 • CÔNG TY CỔ PHẦN VCCORP - KHỐI NỘI DUNG đang cần tuyển không giới hạn nhân sự với hình thức làm việc:

Nhân Viên Dựng Phim

CÔNG TY CỔ PHẦN VCCORP - KHỐI NỘI DUNG
Hà Nội
 • Bởi CÔNG TY CỔ PHẦN VCCORP - KHỐI NỘI DUNG.
 • CÔNG TY CỔ PHẦN VCCORP - KHỐI NỘI DUNG đang cần tuyển không giới hạn nhân sự với hình thức làm việc:

Senior creative content

CÔNG TY CỔ PHẦN VCCORP - KHỐI NỘI DUNG
Hà Nội
6.000.000 - VNĐ8.000.000 VNĐ một tháng
 • Bởi CÔNG TY CỔ PHẦN VCCORP - KHỐI NỘI DUNG.
 • CÔNG TY CỔ PHẦN VCCORP - KHỐI NỘI DUNG đang cần tuyển 2 người nhân sự với hình thức làm việc:

Biên Tập Viên Đời Sống Giới Trẻ Mảng Nhân Vật

CÔNG TY CỔ PHẦN VCCORP - KHỐI NỘI DUNG
Hà Nội
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Bởi CÔNG TY CỔ PHẦN VCCORP - KHỐI NỘI DUNG.
 • CÔNG TY CỔ PHẦN VCCORP - KHỐI NỘI DUNG đang cần tuyển không giới hạn nhân sự với hình thức làm việc:

Biên Tập Viên Webuy

CÔNG TY CỔ PHẦN VCCORP - KHỐI NỘI DUNG
Hà Nội
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Thưởng theo quy định của công ty.
 • Website tuyển dụng 123job.vn nền tảng giúp bạn tìm việc làm, review công ty số 1 Việt Nam.
 • Mỗi năm có 13 tháng lương.

Biên Tập Viên Tiếng Trung

CÔNG TY CỔ PHẦN VCCORP - KHỐI NỘI DUNG
Hà Nội
 • CÔNG TY CỔ PHẦN VCCORP - KHỐI NỘI DUNG đang cần tuyển 1 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • Bạn đang xem tin Việc làm Biên Tập Viên Tiếng Trung trong ngành…

Chuyên Viên Đánh Giá Chất Lượng Nội Dung

CÔNG TY CỔ PHẦN VCCORP - KHỐI NỘI DUNG
Hà Nội
12.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
 • Bởi CÔNG TY CỔ PHẦN VCCORP - KHỐI NỘI DUNG.
 • CÔNG TY CỔ PHẦN VCCORP - KHỐI NỘI DUNG đang cần tuyển không giới hạn nhân sự với hình thức làm việc:

Biên tập viên trợ lý chuyên gia

CÔNG TY CỔ PHẦN VCCORP - KHỐI NỘI DUNG
Hà Nội
6.000.000 VNĐ một tháng
 • Bởi CÔNG TY CỔ PHẦN VCCORP - KHỐI NỘI DUNG.
 • CÔNG TY CỔ PHẦN VCCORP - KHỐI NỘI DUNG đang cần tuyển không giới hạn nhân sự với hình thức làm việc:

Phát triển sản phẩm Pega

CÔNG TY CỔ PHẦN VCCORP - KHỐI NỘI DUNG
Hà Nội
6.000.000 - VNĐ8.000.000 VNĐ một tháng
 • Bởi CÔNG TY CỔ PHẦN VCCORP - KHỐI NỘI DUNG.
 • CÔNG TY CỔ PHẦN VCCORP - KHỐI NỘI DUNG đang cần tuyển không giới hạn nhân sự với hình thức làm việc:

Biên tập viên Cine Hàn - Việt

CÔNG TY CỔ PHẦN VCCORP - KHỐI NỘI DUNG
Hà Nội
 • Bởi CÔNG TY CỔ PHẦN VCCORP - KHỐI NỘI DUNG.
 • CÔNG TY CỔ PHẦN VCCORP - KHỐI NỘI DUNG đang cần tuyển không giới hạn nhân sự với hình thức làm việc:

[HN&HCM] Biên Tập Viên Đời sống giới trẻ Mảng Phóng sự xu hư...

CÔNG TY CỔ PHẦN VCCORP - KHỐI NỘI DUNG
Hà Nội
 • Bởi CÔNG TY CỔ PHẦN VCCORP - KHỐI NỘI DUNG.
 • CÔNG TY CỔ PHẦN VCCORP - KHỐI NỘI DUNG đang cần tuyển không giới hạn nhân sự với hình thức làm việc:

Get new jobs for this search by email