Công Ty Cổ Phần Vạn Hội Phát Fosup jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 15 jobs
Công ty cổ phần Vạn Hội Phát FOSUP
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quản lý các công việc hành chính công ty:
 • Quản lý biểu mẫu, tài liệu của công ty.
 • Xây dựng chương trình phát triển nghề nghiệp cho CB-CNV.
Công ty cổ phần Vạn Hội Phát FOSUP
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chỉ huy trưởng/phó, giám sát công trình tại TPHCM và các tỉnh lân cận hoặc theo sự phân công của Công ty.
 • Tổ chức công việc tại công trình.
Công ty cổ phần Vạn Hội Phát FOSUP
Thành phố Hồ Chí Minh
8.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Linh hoạt, sáng tạo, có khả năng quản lý công việc tốt.
 • Làm việc với nhà cung cấp & đội ngũ mua hàng để sản xuất các POSM, công cụ bán hàng.
Công ty cổ phần Vạn Hội Phát FOSUP
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Giám sát công việc theo hệ thống quản lý chất lượng và xử lý kịp thời vấn đề phát sinh trong công việc;
 • Tham gia khảo sát công trường, kiểm tra những phần việc…
Công ty cổ phần Vạn Hội Phát FOSUP
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Giám sát thi công các công trình theo sự phân công.
 • Làm đầu mối giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tế thi công trên công trường.
Công ty cổ phần Vạn Hội Phát FOSUP
Thành phố Hồ Chí Minh
 • (Chủ trì) Thiết kế từ thiết kế ý tưởng đến bản vẽ thi công kiến trúc công trình dân dụng và công nghiệp.
 • Và Thiết kế các công trình- dự án khác theo yêu cầu…
Công ty cổ phần Vạn Hội Phát FOSUP
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tham gia hỗ trợ công tác triển khai bản vẽ thi công.
 • Tư vấn thiết kế kiến trúc công trình, dự án chi tiết;
 • Có khả năng sáng tạo, chịu khó, năng động, chịu học…
Công ty cổ phần Vạn Hội Phát FOSUP
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
 • Có khả năng am hiểu các tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam hiện hành liên quan đến công tác Thiết kế quy hoạch công trình, thiết kế xây dựng công trình,….
Công ty cổ phần Vạn Hội Phát FOSUP
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để phát huy hiệu quả công việc.
 • Trực tiếp Triển khai hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công Kiến trúc, Nội thất các công…
Công ty cổ phần Vạn Hội Phát FOSUP
Thành phố Hồ Chí Minh
8.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Các công việc khác do Hiệu trưởng yêu cầu.
 • Sắp xếp công việc hợp lý và hiệu quả.
 • Nơi Làm Việc Hồ Chí Minh.
 • Hình Thức Nhân viên chính thức.