Create your CV - It only takes a few seconds

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương Công Nhân Điện jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 33 jobs

[Phú Thọ] Nhân Viên Telesale Viettel

 • Gọi điện thoại ra ngoài theo danh sách có sẵn của công ty đểtư vấnvà bán các sản phẩm vàdịch vụcủa Viettel.
 • Được hưởng các chế độ đài thọ khác của công ty:

[Phú Thọ] Nhân Viên Telesale Viettel - Việt Trì - Phú thọ

 • Gọi điện thoại ra ngoài theo danh sách có sẵn của công ty đểtư vấnvà bán các sản phẩm vàdịch vụcủa Viettel.
 • Được hưởng các chế độ đài thọ khác của công ty:

Nhân Viên Bán Hàng Qua Điện Thoại Tại Phú Thọ

10.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
 • Được hưởng các chế độ đài thọ khác của công ty:
 • Gọi điện thoại ra ngoài theo danh sách có sẵn của công ty để tư vấn và bán các sản phẩm và dịch vụ của Viettel.

Nhân Viên Bán Hàng Qua Điện Thoại - Viettel Tại Phú Thọ

10.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
 • Được hưởng các chế độ đài thọ khác của công ty:
 • Gọi điện thoại ra ngoài theo danh sách có sẵn của công ty để tư vấn và bán các sản phẩm và dịch vụ của Viettel.

Nhân Viên Bán Hàng Qua Điện Thoại Viettel Phú Thọ - Không Yê...

10.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
 • Được hưởng các chế độ đài thọ khác của công ty:
 • Gọi điện thoại ra ngoài theo danh sách có sẵn của công ty để tư vấn và bán các sản phẩm và dịch vụ của Viettel.

Nhân Viên Bán Hàng Viettel Tại Phú Thọ

10.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một năm
 • Được hưởng các chế độ đài thọ khác của công ty:
 • Điện tử viễn thông, Giáo dục - Đào tạo, Hành chính - Văn phòng.
 • Yêu thích công việc chăm sóc khách hàng.

Nhân viên telesale tại Phú Thọ

10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một năm
 • Công ty Cổ phần Truyền thông Kim Cương đang cần tuyển 15 nhân sự với hình thức làm việc:
 • Hôm qua # Bạn đang xem tin việc làm Nhân viên telesale tại Phú Thọ…

Nhân Viên Telesale Viettel [viettel Tại Việt Trì - Phú Thọ]

5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • Được hưởng các chế độ đài thọ khác của công ty:
 • Gọi điện thoại ra ngoài theo danh sách có sẵn của công ty để tư vấn và bán các sản phẩm và dịch vụ của Viettel.

Nhân Viên Tư Vấn Bán Hàng Cho Viettel Phú Thọ

10.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một năm
 • Được hưởng các chế độ đài thọ khác của công ty:
 • Gọi điện thoại ra ngoài theo danh sách có sẵn của công ty để tư vấn và bán các sản phẩm và dịch vụ của Viettel.

[Phú Thọ] Nhân Viên Bán Hàng Qua Điện Thoại Viettel tại Phú...

 • Gọi điện thoại ra ngoài theo danh sách có sẵn của công ty đểtư vấnvà bán các sản phẩm vàdịch vụcủa Viettel.
 • Được hưởng các chế độ đài thọ khác của công ty:

[Phú Thọ] Nhân Viên Bán Hàng Qua Điện Thoại Viettel - Tòa Nh...

 • Gọi điện thoại ra ngoài theo danh sách có sẵn của công ty đểtư vấnvà bán các sản phẩm vàdịch vụcủa Viettel.
 • Được hưởng các chế độ đài thọ khác của công ty:

Nhân Viên Tư Vấn Khách Hàng Viettel Tại Việt Trì, Phú Thọ

10.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một năm
 • Được hưởng các chế độ đài thọ khác của công ty:
 • Gọi điện thoại ra ngoài theo danh sách có sẵn của công ty để tư vấn và bán các sản phẩm và dịch vụ của Viettel.

Viettel Phú Thọ - Viettel Telesale Bán Hàng Qua Điện Thoại -...

5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • Được hưởng các chế độ đài thọ khác của công ty:
 • Gọi điện thoại ra ngoài theo danh sách có sẵn của công ty để tư vấn và bán các sản phẩm và dịch vụ của Viettel.

[Phú Thọ] Nhân Viên Bán Hàng Qua Điện Thoại Tại Văn Phòng Vi...

 • Gọi điện thoại ra ngoài theo danh sách có sẵn của công ty đểtư vấnvà bán các sản phẩm vàdịch vụcủa Viettel.
 • Được hưởng các chế độ đài thọ khác của công ty:

Chuyên Viên Tư Vấn Bán Hàng Viettel Tại Phú Thọ

10.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
 • Được hưởng các chế độ đài thọ khác của công ty:
 • Gọi điện thoại ra ngoài theo danh sách có sẵn của công ty để tư vấn và bán các sản phẩm và dịch vụ của Viettel.
Get new jobs for this search by email
By creating a job alert or receiving recommended jobs, you agree to our Terms. You can change your consent settings at any time by unsubscribing or as detailed in our terms.