Create your CV - It only takes a few seconds

Công Ty Cổ Phần Tiếp Thị Truyền Thông Vietlink jobs

Page 1 of 3 jobs

SENIOR DESIGNER

CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP THỊ TRUYỀN THÔNG VIETLINK
Thành phố Hồ Chí Minh
  • CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP THỊ TRUYỀN THÔNG VIETLINK.
  • Hoạt động trong lĩnh vực truyền thông - tiếp thị.
  • CÔNG TY TỔ CHỨC SỰ KIỆN.
  • >>> Quản lý team thiết kế.

SÁNG TẠO

CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP THỊ TRUYỀN THÔNG VIETLINK
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Chịu được áp lực công việc, có chí tiến thủ, ham học hỏi.
  • Thiết kế và lên ý tưởng concept sự kiện.
  • Dự toán kinh phí cho dự án.

Viên Kinh Doanh Sự Kiện - Senior Account Executive

CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP THỊ TRUYỀN THÔNG VIETLINK
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Chủ động thực hiện kế hoạch công việc theo định hướng của công ty nhằm đảm bảo đạt các KPIs đã cam kết.
  • + Thông thạo Tiếng Anh.
  • Mô tả chi tiết công việc:
» Create your CV - It only takes a few seconds