Create your CV - It only takes a few seconds

Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Và Công Nghệ Nam Thành jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 15 jobs

3D Game Artist

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DỊCH VỤ XGAME
Hà Nội
15.000.000 VNĐ một tháng
 • Trang bị thiết bị hiện đại, laptop, màn hình lớn;
 • Website tuyển dụng 123job.vn nền tảng giúp bạn tìm việc làm, review công ty số 1 Việt Nam.
 • Ngôn ngữ của hồ sơ:

VIDEO EDITOR

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DỊCH VỤ XGAME
Hà Nội
10.000.000 VNĐ một tháng
 • Trang bị thiết bị hiện đại, laptop, màn hình lớn;
 • Website tuyển dụng 123job.vn nền tảng giúp bạn tìm việc làm, review công ty số 1 Việt Nam.
 • Ngôn ngữ của hồ sơ:

GAME FX ARTIST

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Dịch Vụ XGame
Hà Nội
12.000.000 VNĐ một tháng
 • Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Dịch Vụ XGame.
 • Trang bị thiết bị hiện đại, laptop, màn hình lớn;
 • Thực hiện công tác theo phân công.
 • Mô tả chi tiết công việc.

LẬP TRÌNH ANDROID

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DỊCH VỤ XGAME
Hà Nội
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Trang bị thiết bị hiện đại, laptop, màn hình lớn;
 • Website tuyển dụng 123job.vn nền tảng giúp bạn tìm việc làm, review công ty số 1 Việt Nam.
 • Ngôn ngữ của hồ sơ:

Game Designer

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DỊCH VỤ XGAME
Hà Nội
 • Trang bị thiết bị hiện đại, laptop, màn hình lớn;
 • Website tuyển dụng 123job.vn nền tảng giúp bạn tìm việc làm, review công ty số 1 Việt Nam.
 • Ngôn ngữ của hồ sơ:

Animation 3D

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DỊCH VỤ XGAME
Hà Nội
12.000.000 VNĐ một tháng
 • Trang bị thiết bị hiện đại, laptop, màn hình lớn;
 • Website tuyển dụng 123job.vn nền tảng giúp bạn tìm việc làm, review công ty số 1 Việt Nam.
 • Ngôn ngữ của hồ sơ:

Game Developer

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DỊCH VỤ XGAME
Hà Nội
 • Trang bị thiết bị hiện đại, laptop, màn hình lớn;
 • Website tuyển dụng 123job.vn nền tảng giúp bạn tìm việc làm, review công ty số 1 Việt Nam.
 • Ngôn ngữ của hồ sơ:

LẬP TRÌNH UNITY (C#, JAVA )

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Dịch Vụ XGame
Hà Nội
10.000.000 VNĐ một tháng
 • Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Dịch Vụ XGame.
 • Trang bị thiết bị hiện đại, laptop, màn hình lớn;
 • Dev bằng Unity các phần mềm lập trình khác.

Thực Tập Dev Unity

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Dịch Vụ XGame
Hà Nội
 • Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Dịch Vụ XGame.
 • Trang bị thiết bị hiện đại, laptop, màn hình lớn;
 • Dev bằng Unity các phần mềm lập trình khác.

PHP DEVELOPER

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Dịch Vụ XGame
Hà Nội
 • Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Dịch Vụ XGame.
 • Trang bị thiết bị hiện đại, laptop, màn hình lớn;
 • Thành thạo các công cụ quản lý mã nguồn:
 • Mô tả chi tiết công việc.

2D Animator

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DỊCH VỤ XGAME
Hà Nội
10.000.000 VNĐ một tháng
 • Trang bị thiết bị hiện đại, laptop, màn hình lớn;
 • Website tuyển dụng 123job.vn nền tảng giúp bạn tìm việc làm, review công ty số 1 Việt Nam.
 • Ngôn ngữ của hồ sơ:

We have removed 4 job postings very similar to those already shown. To see these additional results, you may repeat your search with the omitted job postings included.

» Create your CV - It only takes a few seconds
Overall, how relevant are these jobs?

Get new jobs for this search by email