Create your CV - It only takes a few seconds

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Nguyễn Kim jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1 jobs

[Big C The Garden - Hà Nội] Nhân Viên Kho Thời Vụ Tết new

  • Theo yêu cầu công việc và theo phân công của quản lý các cấp.
  • Nhận hàng và phân loại hàng hóa.
  • Đẩy hàng từ khu vực giao nhận đến khu trung chuyển.
» Create your CV - It only takes a few seconds
Overall, how relevant are these jobs?

Get new jobs for this search by email