Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Điện Lạnh Điện Máy Việt Úc Tập Đoàn Kangaroo jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 8 jobs
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Điện Lạnh Điện Máy Việt Ú...
Hà Nội
 • Kiểm soát công nợ khách hàng :
 • Báo cáo về các tình trạng công nợ.
 • Đối chiếu với KH về doanh thu , công nợ và các chính sách CK, KM.
 • Bảo hiểm theo quy định.
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Điện Lạnh Điện Máy Việt Ú...
Bình Phước
 • Kinh nghiệm 2 năm sale kênh GT, ngành hàng điện máy gia dụng/thiết bị nhà bếp.
 • Đi bán hàng theo tuyến.
 • Tư vấn bán hàng, chốt đơn hàng.
 • Kiểm soát tồn kho đại lý.
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Điện Lạnh Điện Máy Việt Ú...
Hà Nội
 • Được hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm theo quy định nhà nước và Tập Đoàn.
 • Chính sách ưu tiên khi mua hàng dành cho CBNV Tập đoàn và nhiều chính sách phúc lợi vượt…
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Điện Lạnh Điện Máy Việt Ú...
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Kinh nghiệm 2 năm sale kênh GT, ngành hàng điện máy gia dụng/thiết bị nhà bếp.
 • Đi bán hàng theo tuyến.
 • Tư vấn bán hàng, chốt đơn hàng.
 • Kiểm soát tồn kho đại lý.
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Điện Lạnh Điện Máy Việt Ú...
Bắc Giang
 • Theo quy định của công ty.
 • Chào đón khách hàng và hỗ trợ khách.
 • Dẫn khách hàng đến các kệ hàng và đề xuất mặt hàng dựa trên nhu cầu của họ.
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Điện Lạnh Điện Máy Việt Ú...
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Nam, tốt nghiệp TC điện tử điện gia dụng điện lanh và có kinh nghiệm 2 năm sửa chữa hàng gia dụng điện tử, điện lanh.
 • Sẽ trao đổi khi phỏng vấn.
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Điện Lạnh Điện Máy Việt Ú...
Hà Nội
 • Chào đón khách hàng và hỗ trợ khách.
 • Dẫn khách hàng đến các kệ hàng và đề xuất mặt hàng dựa trên nhu cầu của họ.
 • Tạo mới hoặc cập nhật thông tin khách hàng.
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Điện Lạnh Điện Máy Việt Ú...
Long An
 • Nam, tốt nghiệp TC điện tử điện gia dụng điện lanh và có kinh nghiệm 2 năm sửa chữa hàng gia dụng điện tử, điện lanh.
 • Sẽ trao đổi khi phỏng vấn.
» Create your CV - It only takes a few seconds