Công Ty Cổ Phần Sacom-tuyền Lâm jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 5 jobs
Công ty cổ phần Sacom-Tuyền Lâm
Lâm Đồng
  • Lên kế hoạch hoạt động cho Ban Quản lý tòa nhà, hướng dẫn kỹ thuật cho các hoạt động vận hành và bảo dưỡng theo đúng khuyến cáo của nhà sản xuất, theo đúng yêu…
SAM TUYỀN LÂM GOLF & RESORT
Lâm Đồng
  • Trực tiếp tại CÔNG TY CỔ PHẦN SACOM TUYỀN LÂM (SAM TUYỀN LÂM).
  • Phân khu chức năng 7-8, Khu du lịch Hồ Tuyền Lâm, Phường 3, Đà Lạt, Lâm Đồng.
Công ty cổ phần Sacom-Tuyền Lâm
Lâm Đồng
  • Phối hợp với các phòng ban khác lập bản vẽ hoàn công, lập hồ sơ thanh quyết toán và công tác tổ chức nghiệm thu với khách hàng.
  • Bảo trì hệ thống điện.
Công ty cổ phần Sacom-Tuyền Lâm
Lâm Đồng
  • Có khả năng đi công tác xa;
  • Thực hiện một số công việc khác khi có yêu cầu của Phụ trách BP Cung ứng;
  • Nhận các phiếu yêu cầu mua hàng từ các phòng/ban;
Công ty cổ phần Sacom-Tuyền Lâm
Lâm Đồng
  • Cải tiến sản phẩm/qui trình công nghệ của các sản phẩm theo đúng kế hoạch do trưởng phòng phân công.
  • Thực hiện công bố chất lượng sản phẩm do mình phụ trách.
» Create your CV - It only takes a few seconds