Create your CV - It only takes a few seconds

Công Ty Cổ Phần Sacom-tuyền Lâm jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 7 jobs

Bộ Phận Nghiên Cứu Và Phát Triển Thị Trường

SAM TUYỀN LÂM GOLF & RESORT
Lâm Đồng
 • Trực tiếp tại CÔNG TY CỔ PHẦN SACOM TUYỀN LÂM (SAM TUYỀN LÂM).
 • Phân khu chức năng 7-8, Khu du lịch Hồ Tuyền Lâm, Phường 3, Đà Lạt, Lâm Đồng.

Phòng Kinh Doanh

SAM TUYỀN LÂM GOLF & RESORT
Lâm Đồng
 • Trực tiếp tại CÔNG TY CỔ PHẦN SACOM TUYỀN LÂM (SAM TUYỀN LÂM).
 • Phân khu chức năng 7-8, Khu du lịch Hồ Tuyền Lâm, Phường 3, Đà Lạt, Lâm Đồng.

Kỹ Sư Qs Xây Dựng

SAM TUYỀN LÂM GOLF & RESORT
Lâm Đồng
 • Trực tiếp tại CÔNG TY CỔ PHẦN SACOM TUYỀN LÂM (SAM TUYỀN LÂM).
 • Phân khu chức năng 7-8, Khu du lịch Hồ Tuyền Lâm, Phường 3, Đà Lạt, Lâm Đồng.

Bộ Phận Tiếp Thị Và Bán Hàng

SAM TUYỀN LÂM GOLF & RESORT
Lâm Đồng
 • Trực tiếp tại CÔNG TY CỔ PHẦN SACOM TUYỀN LÂM (SAM TUYỀN LÂM).
 • Phân khu chức năng 7-8, Khu du lịch Hồ Tuyền Lâm, Phường 3, Đà Lạt, Lâm Đồng.

Trợ Lý Chuyên Môn/ Phó Ban Quản Lý

SAM TUYỀN LÂM GOLF & RESORT
Lâm Đồng
 • Trực tiếp tại CÔNG TY CỔ PHẦN SACOM TUYỀN LÂM (SAM TUYỀN LÂM).
 • Phân khu chức năng 7-8, Khu du lịch Hồ Tuyền Lâm, Phường 3, Đà Lạt, Lâm Đồng.

Nhân viên IT

Công ty Cổ phần Sacom Tuyền Lâm
Đà Lạt
6.000.000 - VNĐ8.000.000 VNĐ một tháng
 • Chịu trách nhiệm giám sát hoạt động phòng CNTT của khách sạn.
 • Kịp thời xử lý những sự cố để đảm bảo hệ thống luôn hoạt động liên tục, hiệu quả.

Chuyên viên/ Nhân viên pháp chế

Công ty Cổ phần Sacom Tuyền Lâm
Đà Lạt
7.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • O Hiểu biết đầy đủ về những nhân tố ảnh hưởng của môi trường bên ngoài đến công ty.
 • O Soạn thảo các thỏa thuận, hợp động và các tài liệu pháp lý khác để đảm bảo…
» Create your CV - It only takes a few seconds
Overall, how relevant are these jobs?
Get new jobs for this search by email
By creating a job alert or receiving recommended jobs, you agree to our Terms. You can change your consent settings at any time by unsubscribing or as detailed in our terms.