Create your CV - It only takes a few seconds

Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Sơn Hà jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 21 jobs

Nhân Viên Sales Admin

10.000.000 - VNĐ16.000.000 VNĐ một tháng
 • Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Sơn đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Nhân Viên Sales Admin trong ngành Bán hàng / Kinh…

Trưởng Nhóm Kinh Doanh Quốc Tế

8.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN đang cần tuyển nhân sự.
 • 3 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Trưởng Nhóm Kinh Doanh Quốc Tế trong ngành Xuất nhập khẩu, Bán…

Nhân Viên Marketing - Sơn SSP Việt Nam

 • CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN đang cần tuyển nhân sự.
 • # Bạn đang xem tin việc làm Nhân Viên Marketing - Sơn SSP Việt Nam trong ngành Marketing, Truyền hình…

KẾ TOÁN BÁN HÀNG

7.000.000 - VNĐ8.000.000 VNĐ một tháng
 • Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Sơn đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm KẾ TOÁN BÁN HÀNG trong ngành Hành chính / Thư ký,, Kế…

Trưởng Phòng Kinh Doanh Nội Địa Ngành Hàng Ống Thép Inox

7.000.000 - VNĐ21.000.000 VNĐ một tháng
 • CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN đang cần tuyển nhân sự.
 • # Bạn đang xem tin việc làm Trưởng Phòng Kinh Doanh Nội Địa Ngành Hàng Ống Thép Inox trong ngành Bán lẻ…

Chuyên Viên PR Nội Bộ

7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Sơn đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • 6 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Chuyên Viên PR Nội Bộ trong ngành Tiếp thị…

Chuyên viên Điều hành xe Văn phòng

 • Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Sơn đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Chuyên viên Điều hành xe Văn phòng trong ngành Vận…

Chuyên viên Kế toán Kiểm soát các đơn vị thành viên

 • Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Sơn đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Chuyên viên Kế toán Kiểm soát các đơn vị thành viên…

QUẢN LÝ VÙNG (NGÀNH HÀNG BÌNH NƯỚC NÓNG)

15.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Sơn đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • 8 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm QUẢN LÝ VÙNG (NGÀNH HÀNG BÌNH NƯỚC NÓNG)…

Chánh Văn phòng Tập đoàn

 • Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Sơn đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Chánh Văn phòng Tập đoàn trong ngành Hành chính / Thư…