Create your CV - It only takes a few seconds

Công Ty Cổ Phần Máy Tính Vĩnh Xuân jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1 jobs

KỸ SƯ THIẾT KẾ (Ngành Chế Tạo Máy - Làm Việc Tại Nhà Máy Mỹ... new

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Vĩnh Thọ
Bà Rịa - Vũng Tàu
10.000.000 VNĐ một tháng
  • Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Vĩnh Thọ.
  • Công ty có xe đưa rước CBCNV tuyến từ Vũng Tàu - Mỹ Xuân và ngược lại.
  • KỸ SƯ THIẾT KẾ (Ngành Chế Tạo Máy - Làm Việc Tại Nhà…
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email