Create your CV - It only takes a few seconds

Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Tư Vấn Quản Lý Đông Dương jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 2 jobs

Chuyên Viên Quản Dự Án Xây Dựng

Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Vấn Quản Đông Dươn...
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Quản Dự Án,Xây Dựng.
  • 5 năm trở lên trong các công việc về quản dự án xây dựng.
  • Hồ Chí Minh và các dự án của Công ty.
  • Yêu cầu bằng cấp (tối thiểu):

GIÁM ĐỐC DỰ ÁN

CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VẤN QUẢN ĐÔNG DƯƠN...
Thành phố Hồ Chí Minh
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
  • Công ty Cổ Phần Kiến Trúc Vấn Quản Đông Dương đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
  • 2 Ngày trước # Bạn đang xem tin việc làm GIÁM ĐỐC DỰ ÁN trong…
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email