Công Ty Cổ Phần Kho Vận Vietfracht jobs in Hưng Yên

Sort by: relevance - date
Page 1 of 8 jobs
Công ty Cổ phần Kho vận Vietfracht Hưng Yên
Hưng Yên
 • Các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo Công ty và của trưởng/phó phòng TC-HC.
 • Thực hiện các công tác TC-HC, công tác nhân sự, tổng hợp và các công…
Công ty Cổ phần Kho vận Vietfracht Hưng Yên
Hưng Yên
 • Tham mưu, giúp việc cho Tổng Giám Đốc trong công tác điều hành hoạt động của Công ty hàng ngày.
 • Chế độ lương, thưởng và các chế độ khác theo quy định công ty và…
Công ty Cổ phần Kho vận Vietfracht Hưng Yên
Hưng Yên
 • Chế độ lương, thưởng và các chế độ khác theo quy định công ty và theo năng lực, hiệu quả công việc.
 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của trưởng…
Công ty Cổ phần Kho vận Vietfracht Hưng Yên
Hưng Yên
 • Tham mưu giúp Tổng giám đốc công ty tổ chức quản lý, điều hành công tác tổ chức hành chính, văn phòng của Công ty.
 • Hỗ trợ xe đưa đón Hà Nội-Hưng Yên.
Công ty Cổ phần Kho vận Vietfracht Hưng Yên
Hưng Yên
 • Tham mưu giúp Tổng giám đốc công ty tổ chức quản lý, điều hành công tác Giao nhận XNK - Khai thuê hải quan của Công ty.
 • Trao đổi thêm khi phỏng vấn.
Công ty Cổ phần Kho vận Vietfracht Hưng Yên
Hưng Yên
 • Tìm kiếm phát triển khách hàng là các công ty có nhu cầu về thuê kho bãi, làm thủ tục hải quan, giao nhận, vận chuyển, xuất nhập khẩu hàng hóa….
Công ty Cổ phần Kho vận Vietfracht Hưng Yên
Hưng Yên
 • Tìm kiếm phát triển khách hàng là các công ty có nhu cầu về thuê kho bãi, làm thủ tục hải quan, giao nhận, vận chuyển, xuất nhập khẩu hàng hóa….
Công ty Cổ phần Kho vận Vietfracht Hưng Yên
Hưng Yên
 • Tìm kiếm phát triển khách hàng là các công ty có nhu cầu về thuê kho bãi, làm thủ tục hải quan, giao nhận, vận chuyển, xuất nhập khẩu hàng hóa….
» Create your CV - It only takes a few seconds