Công Ty Cổ Phần Kho Vận Vietfracht jobs in Hưng Yên

Sort by: relevance - date
Page 1 of 2 jobs
Công ty Cổ phần Kho vận Vietfracht Hưng Yên
Hưng Yên
  • Các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo Công ty và của trưởng/phó phòng TC-HC.
  • Thực hiện các công tác TC-HC, công tác nhân sự, tổng hợp và các công…
Công ty Cổ phần Kho vận Vietfracht Hưng Yên
Hưng Yên
  • Tham mưu giúp Tổng giám đốc công ty tổ chức quản lý, điều hành công tác tổ chức hành chính, văn phòng của Công ty.
  • Hỗ trợ xe đưa đón Hà Nội-Hưng Yên.
» Create your CV - It only takes a few seconds