Create your CV - It only takes a few seconds

Công Ty Cổ Phần K-group Việt Nam jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 22 jobs

Ai Engineer

CÔNG TY CỔ PHẦN K-GROUP VIỆT NAM
Thành phố Hồ Chí Minh
8.000.000 VNĐ một tháng
 • CÔNG TY CỔ PHẦN K-GROUP VIỆT NAM đang cần tuyển 2 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Ai Engineer trong ngành IT Phần cứng / Mạng,…

Flutter Mobile

CÔNG TY CỔ PHẦN K-GROUP VIỆT NAM
Thành phố Hồ Chí Minh
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Website tuyển dụng 123job.vn nền tảng giúp bạn tìm việc làm, review công ty số 1 Việt Nam.
 • Tư duy logic trong xử lý vấn đề, có tinh thần học hỏi công nghệ mới…

Backend Developer

CÔNG TY CỔ PHẦN K-GROUP VIỆT NAM
Thành phố Hồ Chí Minh
8.000.000 VNĐ một tháng
 • CÔNG TY CỔ PHẦN K-GROUP VIỆT NAM đang cần tuyển 2 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Backend Developer trong ngành IT Phần cứng /…

Senior NodeJS

CÔNG TY CỔ PHẦN K-GROUP VIỆT NAM
Thành phố Hồ Chí Minh
4.730.000 VNĐ một tháng
 • CÔNG TY CỔ PHẦN K-GROUP VIỆT NAM đang cần tuyển 6 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Senior NodeJS trong ngành IT Phần cứng /…

Junior NodeJS

CÔNG TY CỔ PHẦN K-GROUP VIỆT NAM
Thành phố Hồ Chí Minh
 • CÔNG TY CỔ PHẦN K-GROUP VIỆT NAM đang cần tuyển 6 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Junior NodeJS trong ngành IT Phần cứng /…

Trợ lý Tổng Giám Đốc

CÔNG TY CỔ PHẦN K-GROUP VIỆT NAM
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 VNĐ một tháng
 • CÔNG TY CỔ PHẦN K-GROUP VIỆT NAM đang cần tuyển 2 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Trợ lý Tổng Giám Đốc trong ngành Hành chính …

Nhân viên thiết kế kết cấu

CÔNG TY CỔ PHẦN K-GROUP VIỆT NAM
Thành phố Hồ Chí Minh
5.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • CÔNG TY CỔ PHẦN K-GROUP VIỆT NAM đang cần tuyển 6 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Nhân viên thiết kế kết cấu trong ngành Hoạch…

Nhân viên Thiết kế Kế cấu

CÔNG TY CỔ PHẦN K-GROUP VIỆT NAM
Thành phố Hồ Chí Minh
8.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
 • CÔNG TY CỔ PHẦN K-GROUP VIỆT NAM đang cần tuyển 6 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Nhân viên Thiết kế Kế cấu trong ngành Hoạch…

Junior Designer

CÔNG TY CỔ PHẦN K-GROUP VIỆT NAM
Thành phố Hồ Chí Minh
 • CÔNG TY CỔ PHẦN K-GROUP VIỆT NAM đang cần tuyển 6 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Junior Designer trong ngành IT phần mềm, Mỹ…

Junior Android

CÔNG TY CỔ PHẦN K-GROUP VIỆT NAM
Thành phố Hồ Chí Minh
4.730.000 VNĐ một tháng
 • CÔNG TY CỔ PHẦN K-GROUP VIỆT NAM đang cần tuyển 6 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Junior Android trong ngành IT Phần cứng /…