Create your CV - It only takes a few seconds

Công Ty Cổ Phần K-decor jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 23 jobs

Thiết Kế Đồ Họa (Graphic Designer)

Công Ty Cổ Phần K-Decor
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Các chế độ khen thưởng khác theo quy định của Công ty.
 • Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định của công ty.
 • Biết sử dụng phần mềm bổ sung :

THƯ KÝ TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN K-DECOR
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Công Ty Cổ Phần K-Decor đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm THƯ KÝ TỔNG GIÁM ĐỐC trong ngành Thư ký / Hành chánh được…

TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

CÔNG TY CỔ PHẦN K-DECOR
Thành phố Hồ Chí Minh
18.000.000 VNĐ một tháng
 • Công Ty Cổ Phần K-Decor đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Phát triển văn hóa, hình ảnh công ty.
 • # Bạn đang xem tin việc làm TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH…

Trưởng Phòng Marketing

CÔNG TY CỔ PHẦN K-DECOR
Ðà Nẵng
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
 • Công Ty Cổ Phần K-Decor đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Các chế độ khen thưởng khác theo quy định của Công ty.
 • Xem các ấn phẩm chuyên ngành;

GIÁM SÁT DỰ ÁN

CÔNG TY CỔ PHẦN K-DECOR
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 VNĐ một tháng
 • Công Ty Cổ Phần K-Decor đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm GIÁM SÁT DỰ ÁN trong ngành Xây dựng được tuyển dụng tại Hồ…

Graphic Designer

CÔNG TY CỔ PHẦN K-DECOR
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Công Ty Cổ Phần K-Decor đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Graphic Designer trong ngành Nghệ thuật / Thiết kế / Giải trí…

KẾ TOÁN TỔNG HỢP

CÔNG TY CỔ PHẦN K-DECOR
Thành phố Hồ Chí Minh
9.000.000 VNĐ một tháng
 • Công Ty Cổ Phần K-Decor đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm KẾ TOÁN TỔNG HỢP trong ngành Kế toán / Kiểm toán được tuyển…

Telesales

Công Ty Cổ Phần K-Decor
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Các chế độ khen thưởng khác theo quy định của Công ty.
 • Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định của công ty.
 • Cách lịch sự, chuyên nghiệp.

Nhân Viên Nghiên Cứu Thị Trường

Công Ty Cổ Phần K-Decor
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Các chế độ khen thưởng khác theo quy định của Công ty.
 • Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định của công ty.
 • Từ Thứ 2 đến Thứ 6:

CHUYÊN VIÊN TUYỂN DỤNG – ĐÀO TẠO

CÔNG TY CỔ PHẦN K-DECOR
Thành phố Hồ Chí Minh
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Công Ty Cổ Phần K-Decor đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Thực hiện công tác tuyển dụng theo quy trình của công ty.
 • Từ Thứ 2 đến Thứ 6 :