Create your CV - It only takes a few seconds

Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Và Công Nghiệp Việt Nam jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 3 jobs

Kỹ Sư Thiết Kế Hvac new

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Bàn Thạch
Thành phố Hồ Chí Minh
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
  • Vẽ bóc tách khối lượng dự toán từ bản vẽ kỹ thuật thi công;
  • Làm hồ sơ dự thầu phần kỹ thuật liên quan đến hệ thống điều hòa không khí thông gió;

Chỉ Huy Trưởng / Phó Công Trình Xây Dựng Nhà Xưởng

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Bàn Thạch
Thành phố Hồ Chí Minh
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
  • Hướng dẫn cán bộ kỹ thuật thi công công trình đảm bảo đúng kỹ thuật, tiến độ, an toàn - vệ sinh lao động;
  • TN đại học chính quy (ưu tiên chuyên ngành xây dựng…

Phiên Dịch Tiếng Hoa (lĩnh Vực Xây Dựng)/ 中文翻译

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Bàn Thạch
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 - VNĐ14.000.000 VNĐ một tháng
  • Hỗ trợ bộ phận kỹ thuật của công ty làm hồ sơ đấu thầu, công tác chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu;
  • Phụ trách liên hệ đối ngoại thường ngày ở văn phòng, xử lý nghiệp…
» Create your CV - It only takes a few seconds
Overall, how relevant are these jobs?

Get new jobs for this search by email