Create your CV - It only takes a few seconds

Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Điện Tuấn Huy jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 4 jobs

Qs Cơ Điện (lương Trên 10 Triệu) new

Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Điện Tuấn Huy
Ðà Nẵng
12.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
  • Điện - Điện tử - Điện lạnh, Kỹ thuật ứng dụng, Xây dựng.
  • Hiểu biết lĩnh vực hoạt động MEP của công ty.
  • Quản lý đơn giá và tổng giá trị liên quan đến dự toán các…

Leader QS - Cơ Điện new

Công Ty Cổ phần Kỹ Thuật Điện Tuấn Huy
Ðà Nẵng
  • Hiểu biết lĩnh vực hoạt động MEP của công ty.
  • Quản lý đơn giá và tổng giá trị liên quan đến dự toán các công trình và dự án của công ty.
  • Khả năng giao tiếp tốt.

Kế Toán Trưởng - Đà Nẵng new

Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Điện Tuấn Huy
Ðà Nẵng
12.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một năm
  • Chịu trách nhiệm về hoạt động kế toán – kiểm toán chung của Công ty.
  • Kiểm soát các tài khoản của Công ty và thực hiện lập báo cáo tài chính.

Kế Toán Tổng Hợp new

Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Điện Tuấn Huy
Ðà Nẵng
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
  • Theo dõi công nợ khối văn phòng công ty, quản lý tổng quát công nợ toàn công ty.
  • Có 2-3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương ưu tiên đã làm trong công ty thi…
» Create your CV - It only takes a few seconds
Overall, how relevant are these jobs?

Get new jobs for this search by email