Create your CV - It only takes a few seconds

Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Điện Tuấn Huy jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1 jobs

Nhân Viên Thống Kê Phòng Cơ Điện new

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Điện Tử Thành Long
Bắc Ninh
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
  • Điện - Điện tử - Điện lạnh, Hành chính - Văn phòng.
  • Lưu dữ hồ sơ ISO của phòng kỹ thuậtđiện, kế hoạch bảo dưỡng máy móc.
  • BHXH, BHYT, BHTN, BH thân thể.
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email