Create your CV - It only takes a few seconds

Công Ty Cổ Phần Giám Định Đại Minh Việt jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 2 jobs

Đà Nẵng - Trưởng/Phó Phòng Kinh Doanh new

Thami Shipping & Airfreight Corp. (Công Ty Cổ Phần...
Ðà Nẵng
  • (Công Ty Cổ Phần Thái Minh).
  • (Công Ty Cổ Phần Thái Minh).
  • Các công việc khác theo chỉ đạo của Ban Tổng Giám đốc.
  • Toàn thời gian cố định.
  • Thu nhập và chế độ tốt.

Nhân viên hợp đồng/pháp lý new

Công ty Cổ phần Đầu tư Nông nghiệp Sài Gòn Thành Đ...
Ðà Nẵng
  • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Công ty.
  • Soạn thảo nội dung hợp đồng, văn bản, công văn, thủ tục pháp lý hồ sơ dự án do công ty làm chủ đầu…
» Create your CV - It only takes a few seconds
Get new jobs for this search by email
By creating a job alert or receiving recommended jobs, you agree to our Terms. You can change your consent settings at any time by unsubscribing or as detailed in our terms.