Create your CV - It only takes a few seconds

Công Ty Cổ Phần Bellsystem24 Hoasao jobs

Sort by: relevance - date
Page 2 of 32 jobs

Nhân Viên Tư Vấn Tín Dụng Ngân Hàng Quốc Tế Citibank

CÔNG TY CỔ PHẦN BELLSYSTEM24 - HOASAO
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tân Bình bởi Công ty cổ phần BellSystem24-HoaSao.
 • Công ty cổ phần BellSystem24-HoaSao đang cần tuyển 5 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • Ngôn ngữ của hồ sơ:

Citibank - Nhân Viên Tư Vấn Tín Dụng

CÔNG TY CỔ PHẦN BELLSYSTEM24 - HOASAO
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tân Bình bởi Công ty cổ phần BellSystem24-HoaSao.
 • Công ty cổ phần BellSystem24-HoaSao đang cần tuyển 5 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • Ngôn ngữ của hồ sơ:

[Quận 4] - GOFOOD - Nhân viên CSKH

CÔNG TY CỔ PHẦN BELLSYSTEM24 - HOASAO
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quận 4 bởi Công ty cổ phần BellSystem24-HoaSao.
 • Công ty cổ phần BellSystem24-HoaSao đang cần tuyển 5 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • Có tinh thần cầu thị:

Nhân Viên CSKH Không Sales, Không Làm Ca Đêm

CÔNG TY CỔ PHẦN BELLSYSTEM24 - HOASAO
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tân Bình bởi Công ty cổ phần BellSystem24-HoaSao.
 • Công ty cổ phần BellSystem24-HoaSao đang cần tuyển 5 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • Ngôn ngữ của hồ sơ:

Chăm sóc khách hàng thương hiệu quốc tế

CÔNG TY CỔ PHẦN BELLSYSTEM24 - HOASAO
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tân Bình bởi Công ty cổ phần BellSystem24-HoaSao .
 • Công ty cổ phần BellSystem24-HoaSao đang cần tuyển 4 người nhân sự với hình thức làm việc:

GO VIET - Nhân viên Chăm sóc khách hàng

CÔNG TY CỔ PHẦN BELLSYSTEM24 - HOASAO
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tân Bình bởi Công ty cổ phần BellSystem24-HoaSao.
 • Công ty cổ phần BellSystem24-HoaSao đang cần tuyển 5 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • Có thể làm xoay ca.

[HN1] Tổng Đài Viên Hãng Hàng Không Việt Nam (Không yêu cầu...

CÔNG TY CỔ PHẦN BELLSYSTEM24 - HOASAO
Hà Nội
10.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một năm
 • CÔNG TY CỔ PHẦN BELLSYSTEM24-HOASAO đang cần tuyển 5 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • Sau thời gian đào tạo, sẽ nhận mức lương chính thức trong khoảng 5-7…

Nhân viên tư vấn tín dụng Citibank

CÔNG TY CỔ PHẦN BELLSYSTEM24 - HOASAO
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tân Bình bởi Công ty cổ phần BellSystem24-HoaSao .
 • Công ty cổ phần BellSystem24-HoaSao đang cần tuyển 4 người nhân sự với hình thức làm việc:

Tập Đoàn Dầu Khí Pvi - Nhân Viên Tư Vấn Dịch Vụ Sức Khỏe

CÔNG TY CỔ PHẦN BELLSYSTEM24 - HOASAO
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tân Bình bởi Công ty cổ phần BellSystem24-HoaSao.
 • Công ty cổ phần BellSystem24-HoaSao đang cần tuyển 5 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • Ngôn ngữ của hồ sơ:

Nhân Viên CSKH - Ngành Tiêu Dùng Nhanh

CÔNG TY CỔ PHẦN BELLSYSTEM24 - HOASAO
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tân Bình bởi Công ty cổ phần BellSystem24-HoaSao.
 • Công ty cổ phần BellSystem24-HoaSao đang cần tuyển 5 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • Ngôn ngữ của hồ sơ: