Create your CV - It only takes a few seconds

Công Ty Cổ Phần BA Huân jobs in Bình Dương

Sort by: relevance - date
Page 1 of 3 jobs

Nhân Viên Kế Toán Thống Kê new

Công Ty Cổ Phần Ba Huân
Bình Dương
  • Thưởng dịp lễ, sự kiện công ty,...
  • Cẩn thận, tỷ mỷ trong công việc;
  • Quản lý, lập chứng từ nhập xuất vật tư, nguyên vật liệu, thành phẩm, công cụ dụng cụ, TSCĐ,…

Nhân viên kế toán

Công Ty Cổ Phần Ba Huân - Bình Dương
Bình Dương
6.000 VNĐ một giờ
  • CÔNG TY CỔ PHẦN BA HUÂN - BÌNH DƯƠNG.
  • Công ty Cổ phần Ba Huân là một trong những nhà cung cấp trứng sạch hàng đầu tại Việt Nam.
  • Ở nội trú tại Công Ty.

Nhân viên bảo trì / cơ khí

Công Ty Cổ Phần Ba Huân - Bình Dương
Bình Dương
6.000 VNĐ một giờ
  • CÔNG TY CỔ PHẦN BA HUÂN - BÌNH DƯƠNG.
  • Công ty Cổ phần Ba Huân là một trong những nhà cung cấp trứng sạch hàng đầu tại Việt Nam.
  • Ở nội trú tại Công Ty.
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email