Công Ty Cổ Phần BA Huân jobs in Bình Dương

Filter results by:
Sort by: relevance - date
Job Type
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 2 jobs
Công Ty Cổ Phần Ba Huân - Bình Dương
Bình Dương
6.000 VNĐ một giờ
  • CÔNG TY CỔ PHẦN BA HUÂN - BÌNH DƯƠNG.
  • Công ty Cổ phần Ba Huân là một trong những nhà cung cấp trứng sạch hàng đầu tại Việt Nam.
  • Ở nội trú tại Công Ty.
Công Ty Cổ Phần Ba Huân - Bình Dương
Bình Dương
6.000 VNĐ một giờ
  • CÔNG TY CỔ PHẦN BA HUÂN - BÌNH DƯƠNG.
  • Công ty Cổ phần Ba Huân là một trong những nhà cung cấp trứng sạch hàng đầu tại Việt Nam.
  • Ở nội trú tại Công Ty.
» Create your CV - It only takes a few seconds