Công Ty Cổ Phần Anh Ngữ Apax jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: CÔNG TY CỔ PHẦN ANH NGỮ APAX (undo) [Hòa Bình] Trưởng Phòng Dịch Vụ Khách Hàng (Head Of Customer Service Officers) (undo) undo all
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 1 jobs
CÔNG TY CỔ PHẦN ANH NGỮ APAX
Hòa Bình
12.000.000 - VNĐ18.000.000 VNĐ một tháng
  • Công ty Cổ phần Anh ngữ Apax đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
  • Hòa Bình, Hòa Bình - Thành Phố Hòa Bình (Hòa Bình) bởi Công ty Cổ phần Anh ngữ Apax
» Create your CV - It only takes a few seconds