Create your CV - It only takes a few seconds

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư L.i.f.e-hệ Thống Giáo Dục Skyline jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 6 jobs

Nhân Viên Kế Toán new

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU L.I.F.E-HỆ THỐNG GIÁO DỤC S...
Ðà Nẵng
 • CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU L.I.F.E-HỆ THỐNG GIÁO DỤC SKYLINE.
 • Am hiểu phần mềm Bravo và kinh nghiệm lĩnh vực giáo dục đào tạo là lợi thế.
 • Mô tả chi tiết công việc.

NHÂN VIÊN DỊCH VỤ - HÀNH CHÍNH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU L.I.F.E-HỆ THỐNG GIÁO DỤC S...
Ðà Nẵng
 • CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU L.I.F.E-HỆ THỐNG GIÁO DỤC SKYLINE.
 • Mô tả chi tiết công việc.
 • Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ trực tuyến, gửi kèm flie hoặc trực…

Giáo Viên Mỹ Thuật

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU L.I.F.E-HỆ THỐNG GIÁO DỤC S...
Ðà Nẵng
 • CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU L.I.F.E-HỆ THỐNG GIÁO DỤC SKYLINE.
 • Giáo dục / Đào tạo / Thư viện.
 • Làm công tác chủ nhiệm.
 • Mô tả chi tiết công việc.

Phó Phòng Tổ Chức – Nhân Sự

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU L.I.F.E-HỆ THỐNG GIÁO DỤC S...
Ðà Nẵng
 • CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU L.I.F.E-HỆ THỐNG GIÁO DỤC SKYLINE.
 • duy tốt công tác tổ chức và đào tạo;
 • Xây dựng cơ cấu tổ chức, điều hành của công ty, công tác…

NHÂN VIÊN DỊCH VỤ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU L.I.F.E-HỆ THỐNG GIÁO DỤC S...
Ðà Nẵng
 • CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU L.I.F.E-HỆ THỐNG GIÁO DỤC SKYLINE.
 • Mô tả chi tiết công việc.
 • Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ trực tuyến, gửi kèm flie hoặc trực…

Phó Phòng Truyền Thông – Chiêu Sinh

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU L.I.F.E-HỆ THỐNG GIÁO DỤC S...
Ðà Nẵng
 • CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU L.I.F.E-HỆ THỐNG GIÁO DỤC SKYLINE.
 • Ưu tiên có kinh nghiệm làm trong ngành giáo dục hoặc ngành dịch vụ hospitality.
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email