Create your CV - It only takes a few seconds

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư L.i.f.e-hệ Thống Giáo Dục Skyline jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 12 jobs

Giáo Viên Tin Học

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU L.I.F.E-HỆ THỐNG GIÁO DỤC S...
Ðà Nẵng
 • CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU L.I.F.E-HỆ THỐNG GIÁO DỤC SKYLINE.
 • Giáo dục / Đào tạo / Thư viện.
 • Làm công tác chủ nhiệm.
 • Mô tả chi tiết công việc.
 • Có cơ hội thăng tiến.

Quản Lý Hành Chính Cơ Sở

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU L.I.F.E-HỆ THỐNG GIÁO DỤC S...
Ðà Nẵng
 • CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU L.I.F.E-HỆ THỐNG GIÁO DỤC SKYLINE.
 • Mô tả chi tiết công việc.
 • Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ trực tuyến, gửi kèm flie hoặc trực…

NHÂN VIÊN DỊCH VỤ - HÀNH CHÍNH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU L.I.F.E-HỆ THỐNG GIÁO DỤC S...
Ðà Nẵng
 • CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU L.I.F.E-HỆ THỐNG GIÁO DỤC SKYLINE.
 • Mô tả chi tiết công việc.
 • Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ trực tuyến, gửi kèm flie hoặc trực…

Nhân Viên Y Tế

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU L.I.F.E-HỆ THỐNG GIÁO DỤC S...
Ðà Nẵng
 • CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU L.I.F.E-HỆ THỐNG GIÁO DỤC SKYLINE.
 • Mô tả chi tiết công việc.
 • Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ trực tuyến, gửi kèm file hoặc trực…

NHÂN VIÊN VẤN TỔNG HỢP KIÊM THU NGÂN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU L.I.F.E-HỆ THỐNG GIÁO DỤC S...
Ðà Nẵng
 • CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU L.I.F.E-HỆ THỐNG GIÁO DỤC SKYLINE.
 • Mô tả chi tiết công việc.
 • Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ trực tuyến, gửi kèm file hoặc trực…

Cán Bộ Thư Viện

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU L.I.F.E-HỆ THỐNG GIÁO DỤC S...
Ðà Nẵng
 • CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU L.I.F.E-HỆ THỐNG GIÁO DỤC SKYLINE.
 • Giáo dục / Đào tạo / Thư viện.
 • Thực hiện các công việc khác do cấp trên phân công.

Nhân Viên Kế Toán

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU L.I.F.E-HỆ THỐNG GIÁO DỤC S...
Ðà Nẵng
 • CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU L.I.F.E-HỆ THỐNG GIÁO DỤC SKYLINE.
 • Am hiểu phần mềm Bravo và kinh nghiệm lĩnh vực giáo dục đào tạo là lợi thế.
 • Mô tả chi tiết công việc.

THƯ KÝ CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU L.I.F.E-HỆ THỐNG GIÁO DỤC S...
Ðà Nẵng
 • CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU L.I.F.E-HỆ THỐNG GIÁO DỤC SKYLINE.
 • Mô tả chi tiết công việc.
 • Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ trực tuyến, gửi kèm flie hoặc trực…

NHÂN VIÊN DỊCH VỤ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU L.I.F.E-HỆ THỐNG GIÁO DỤC S...
Ðà Nẵng
 • CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU L.I.F.E-HỆ THỐNG GIÁO DỤC SKYLINE.
 • Mô tả chi tiết công việc.
 • Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ trực tuyến, gửi kèm flie hoặc trực…

Phó Hiệu Trưởng Khối Mầm Non

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU L.I.F.E-HỆ THỐNG GIÁO DỤC S...
Ðà Nẵng
 • CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU L.I.F.E-HỆ THỐNG GIÁO DỤC SKYLINE.
 • Giáo dục / Đào tạo / Thư viện.
 • Mô tả chi tiết công việc.
 • Thông thạo công việc chuyên môn;

Phó Hiệu Trưởng Khối Tiểu Học

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU L.I.F.E-HỆ THỐNG GIÁO DỤC S...
Ðà Nẵng
 • CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU L.I.F.E-HỆ THỐNG GIÁO DỤC SKYLINE.
 • Giáo dục / Đào tạo / Thư viện.
 • Mô tả chi tiết công việc.
 • Thông thạo công việc chuyên môn;

Phó Hiệu Trưởng Chuyên Môn Khối Trung Học

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU L.I.F.E-HỆ THỐNG GIÁO DỤC S...
Ðà Nẵng
 • CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU L.I.F.E-HỆ THỐNG GIÁO DỤC SKYLINE.
 • Giáo dục / Đào tạo / Thư viện.
 • Mô tả chi tiết công việc.
 • Lô A2.4 Trần Đăng Ninh, P.
» Create your CV - It only takes a few seconds
Overall, how relevant are these jobs?

Get new jobs for this search by email