Create your CV - It only takes a few seconds

Công Ty Cổ Phần Đào Tạo E-connect Việt Nam jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 7 jobs

Giáo Viên Tiếng Anh tại TTNN E-connect Hải Dương

Công Ty Cổ Phần Đào tạo E-connect Việt Nam
Hải Dương
 • Công Ty Cổ Phần Đào tạo E-connect Việt Nam.
 • Tham gia công việc quản lý điều phối tại các trường công ty đang liên kết triển khai theo sự phân công của Công ty.

Nhân Viên PO (Quản Lý Dự Án Tiếng Anh) Tại TTNN E-connect Hả...

Công Ty Cổ Phần Đào tạo E-connect Hải Dương
Hải Dương
 • Công Ty Cổ Phần Đào tạo E-connect Hải Dương.
 • Giáo dục / Đào tạo / Thư viện.
 • Hoàn thiện và nộp các báo cáo dự án theo quy trình quản lý của Công ty.

Nhân Viên Điều Phối Giáo Viên Nước Ngoài new

Công Ty Cổ Phần Đào tạo E-connect Việt Nam
Hải Dương
 • Công Ty Cổ Phần Đào tạo E-connect Việt Nam.
 • Giáo dục / Đào tạo / Thư viện.
 • Hoàn thiện và nộp các báo cáo dự án theo quy trình quản lý của Công ty.

Nhân Viên Quản Lý Chuyên Môn

Công Ty Cổ Phần Đào tạo E-connect Việt Nam
Hà Nội
 • Công Ty Cổ Phần Đào tạo E-connect Việt Nam.
 • Đào tạo giáo viên nước ngoài và trợ giảng tại các trường công ty đang liên kết triển khai.
 • Mô tả chi tiết công việc.

Nhân Viên Quản lý trường khu vực Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Đào tạo E-connect Việt Nam
Hà Nội
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Công Ty Cổ Phần Đào tạo E-connect Việt Nam.
 • , Quận Thanh Xuân , Hà Nội, Việt Nam.
 • , Quận Thanh Xuân , Hà Nội, Việt Nam.
 • Mô tả chi tiết công việc.

Giáo Viên Tiếng Anh tại HN

Công Ty Cổ Phần Đào tạo E-connect Việt Nam
Hà Nội
 • Công Ty Cổ Phần Đào tạo E-connect Việt Nam.
 • Giáo dục / Đào tạo / Thư viện.
 • Trợ giảng cho giáo viên nước ngoài tại các tiết học được phân công theo TKB của Công…

Nhân Viên Tuyển Dụng Và Điều Phối Giáo Viên Nước Ngoài (Tiến...

Công Ty Cổ Phần Đào tạo E-connect Việt Nam
Hà Nội
 • Công Ty Cổ Phần Đào tạo E-connect Việt Nam.
 • Công ty Cp Đào tạo E-connect Hà Nội.
 • Giáo dục / Đào tạo / Thư viện.
 • Mô tả chi tiết công việc.
» Create your CV - It only takes a few seconds
Overall, how relevant are these jobs?

Get new jobs for this search by email