Create your CV - It only takes a few seconds

Công Ty Cổ Phần Đào Tạo E-connect Việt Nam jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 5 jobs

Nhân Viên PO (Quản Lý Dự Án Tiếng Anh) Tại TTNN E-connect Hả... new

Công Ty Cổ Phần Đào tạo E-connect Hải Dương
Hải Dương
 • Công Ty Cổ Phần Đào tạo E-connect Hải Dương.
 • Giáo dục / Đào tạo / Thư viện.
 • Hoàn thiện và nộp các báo cáo dự án theo quy trình quản lý của Công ty.

Nhân Viên Quản Lý Chuyên Môn

Công Ty Cổ Phần Đào tạo E-connect Việt Nam
Hà Nội
 • Công Ty Cổ Phần Đào tạo E-connect Việt Nam.
 • Đào tạo giáo viên nước ngoài và trợ giảng tại các trường công ty đang liên kết triển khai.
 • Mô tả chi tiết công việc.

Nhân Viên Quản lý trường khu vực Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Đào tạo E-connect Việt Nam
Hà Nội
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Công Ty Cổ Phần Đào tạo E-connect Việt Nam.
 • , Quận Thanh Xuân , Hà Nội, Việt Nam.
 • , Quận Thanh Xuân , Hà Nội, Việt Nam.
 • Mô tả chi tiết công việc.

Nhân Viên Tuyển Dụng Và Điều Phối Giáo Viên Nước Ngoài (Tiến... new

Công Ty Cổ Phần Đào tạo E-connect Việt Nam
Hà Nội
 • Công Ty Cổ Phần Đào tạo E-connect Việt Nam.
 • Công ty Cp Đào tạo E-connect Hà Nội.
 • Giáo dục / Đào tạo / Thư viện.
 • Mô tả chi tiết công việc.

Giáo Viên Tiếng Anh Parttime Tại Hải Dương new

Công Ty Cổ Phần Đào tạo E-connect Việt Nam
Hải Dương
 • Công Ty Cổ Phần Đào tạo E-connect Việt Nam.
 • Giáo dục / Đào tạo / Thư viện.
 • Thực hiện công tác theo phân công.
 • Mô tả chi tiết công việc.
 • Có kỹ năng sư phạm.
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email