Create your CV - It only takes a few seconds

Công Ty Cổ Phần Đào Tạo E-connect jobs in Hải Dương

Sort by: relevance - date
Page 1 of 4 jobs

Nhân Viên PO (Quản Lý Dự Án Tiếng Anh) Tại TTNN E-connect Hả... new

Công Ty Cổ Phần Đào tạo E-connect Hải Dương
Hải Dương
 • Công Ty Cổ Phần Đào tạo E-connect Hải Dương.
 • Giáo dục / Đào tạo / Thư viện.
 • Hoàn thiện và nộp các báo cáo dự án theo quy trình quản lý của Công ty.

Giáo Viên Tiếng Anh tại TTNN E-connect Hải Dương

Công Ty Cổ Phần Đào tạo E-connect Việt Nam
Hải Dương
 • Công Ty Cổ Phần Đào tạo E-connect Việt Nam.
 • Tham gia công việc quản lý điều phối tại các trường công ty đang liên kết triển khai theo sự phân công của Công ty.

Nhân Viên Điều Phối Giáo Viên Nước Ngoài

Công Ty Cổ Phần Đào tạo E-connect Việt Nam
Hải Dương
 • Công Ty Cổ Phần Đào tạo E-connect Việt Nam.
 • Giáo dục / Đào tạo / Thư viện.
 • Hoàn thiện và nộp các báo cáo dự án theo quy trình quản lý của Công ty.

Giáo Viên Tiếng Anh Parttime Tại Hải Dương new

Công Ty Cổ Phần Đào tạo E-connect Việt Nam
Hải Dương
 • Công Ty Cổ Phần Đào tạo E-connect Việt Nam.
 • Giáo dục / Đào tạo / Thư viện.
 • Thực hiện công tác theo phân công.
 • Mô tả chi tiết công việc.
 • Có kỹ năng sư phạm.
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email